BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rusielik Robert (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Zmiany produktywności rolnictwa Polski po wstąpieniu do Unii Europejskiej - analiza z wykorzystaniem indeksów TFP Hicksa-Moorsteena
Productivity Change in Polish Agriculture after EU Access - Analysis of Using Hicks - Moorsteen TFP Index
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 4, s. 246-252, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produktywność rolnictwa, Efektywność rolnictwa, Zróżnicowanie regionalne
Agriculture, Agriculture productivity, Efficiency in agriculture, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań był pomiar produktywności całkowitej rolnictwa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Do badań wykorzystano indeksy produktywności Hicksa-Moorsteena. Badania wykonano w układzie regionalnym i w układzie województw. Wykazano, że produktywność rolnictwa w Polsce ma tendencję rosnącą. W badanych latach wyróżniono dwa okresy wzrostowe i jeden spadkowy (w latach 2006-2008), co związane było ze spadkiem koniunktury w rolnictwie. Wykazano również na zróżnicowanie w produktywności pomiędzy poszczególnymi regionami i województwami. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to measure the total productivity of agriculture in Poland after accession to the European Union. In the study Hicks-Moorsteen productivity indexes were used. It has been shown that the productivity of agriculture in Poland has been growing. In the studied period were distinguished two periods of growth of productivity (up to 2006 and after 2008) and one downward in 2006-2008, which was associated with economic downturn in agriculture. The study has shown differences in productivity between regions and provinces. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balcombe K., Davidova S., Latruffe L. 2005: Productivity change in polish agriculture: An application of a bootstrap procedure to Malmquist indicies, Materiały z konferencji, "The Future of Rural Europe in the Global Agri-Food System", Copenhagen, Denmark, August, 24-27.
 2. Brümmer B., Glauben T., Thijssen G. 2002: Decomposition of productivity growth using distance functions: The case of dairy farms in three European countries, Am. J. Agric. Econ., 84(3), 628-644.
 3. Diewert W.E. 1992: Fisher ideal output, input, and productivity indexes revisited, J. Prod. Anal. 3, 211-248.
 4. Färe R., Grosskopf S., Lindgren B., Roos P. 1992: Productivity changes in Swedish pharmacies 1980-1989: a nonparametric Malmquist approach, J. Prod. Anal. 3, 85-101.
 5. Färe R., Grosskopf S., Norris M., Zhang Z. 1994: Productivity growth, technical progress, and efficiency change in industrialized countries, Am. Econ. Review 84, 66-83.
 6. Grzelak A. 2013: Cykle koniunkturalne w rolnictwie na tle ogólnogospodarczych w Polsce - podobieństwa i różnice, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 2, 86-91.
 7. Hoang V.N. 2011: Measuring and decomposing changes in agricultural productivity, nitrogen use efficiency and cumulative exergy efficiency: application to OECD agriculture, Ecological Modelling, 222, 164-175.
 8. Latruffe L., Balcombe K., Davidova S., Zawalinska K. 2004: Determinants of technical efficiency of crop and livestock farms in Poland, Applied Economics, 36(12), 1255-1263.
 9. O'Donnell C.J. 2008: An Aggregate Quantity-Price Framework for Measuring and Decomposing Productivity and Profitability Change, Centre for Efficiency and Productivity Analysis Working Papers WP07/2008, University of Queensland.
 10. O'Donnell C.J. 2010: Measuring and decomposing agricultural productivity and profitability change, Australian J. Agric. Res. Econ., 54, 527-560.
 11. O'Donnell C.J. 2011a: DPIN version 1.0: a program for decomposing productivity index numbers, Working Paper. Centre for Efficiency and Productivity Analysis, University of Queensland, Australia.
 12. O'Donnell C.J. 2011b: DPIN version 3.0: a program for decomposing productivity index numbers, Centre for Efficiency and Productivity Analysis, University of Queensland, Brisbane.
 13. O'Donnell C.J. 2012a: An aggregate quantity framework for measuring and decomposing productivity change, J. Prod. Anal., 38(3), 255-272.
 14. O'Donnell C.J. 2012b: Nonparametric estimates of the components of productivity and profitability change in U.S. agriculture, Am. J. of Agric. Econ. 94, 873-890.
 15. Rusielik R., Świtłyk M. 2009: Zmiany efektywności technicznej rolnictwa w Polsce w latach 1998-2006, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 96, z. 3. 20-27.
 16. Zawalinska K. 2004: The Competitiveness of Polish Agriculture in the Context of Integration with the European Union, Praca doktorska, WNE Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 17. Ziętara W. 2013: Polskie gospodarstwa chowem bydła na tle wybranych krajów, IERiGŻ-PIB, Warszawa, nr 86, 9-26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu