BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hanus Piotr (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Logistyczne aspekty kształtowania relacji pomiędzy przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Marketing relacji na rynku business to business : wybrane zagadnienia, 2007, s. 107-114, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Marketing relacji, Relacje z klientami, Rynek instytucjonalny, Łańcuch dostaw
Relationship marketing, Relationships with customers, Business to Business (B2B), Supply chain
Abstrakt
Współczesny rynek wymaga od przedsiębiorstw poszukiwania efektywnych i trwałych rozwiązań zapewniających uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, zmieniła się świadomość dostawców i klientów - odbiorców określonych dóbr i usług. Większość odbiorców wymaga wyższego poziomu obsługi. Jest to związane zarówno z obsługą zamówień (sposób przyjęcia i realizacji, możliwe udogodnienia itd.), jak również z organizacją fizycznych dostaw towarów oraz wymaganiami dotyczącymi przekazywania informacji na temat realizacji zamówień (komunikacja). Wyższy poziom obsługi może także oznaczać wzrost wymogów związanych z elastycznością dostaw lub konieczność poszerzenia pakietu usług dla określonych grup odbiorców (np. zastosowanie systemów automatycznej identyfikacji - nadzorowanie w czasie rzeczywistym przygotowania i transportu towarów, przejęcie czynności związanych z magazynowaniem i przygotowywaniem towaru do wysyłki). Po drugie, pojawiły się nowe technologie wspierające działalność operacyjną i podejmowanie decyzji biznesowych. Szczególnie chodzi o obszary związane z elektroniką - produkcją komputerów o niespotykanej mocy obliczeniowej, oprogramowaniem dla potrzeb biznesu oraz zastosowaniem sieci teleinformatycznych. Ciągłej ewolucji podlegają również sposoby wytwarzania określonych produktów, którym mogą towarzyszyć zmiany w technologii produkcji (np. zastosowanie innych elementów, zmiana składu lub konstrukcji wyrobu). Ewolucja dotychczasowych technologii oraz pojawienie się nowych spowodowały poszukiwanie nowatorskich rozwiązań w produkcji, a także planowaniu dostaw w warunkach ścisłej współpracy z dostawcami i odbiorcami. Z kolei sieci komputerowe oraz odpowiednie oprogramowanie wpływają znacząco na sposób gromadzenia, przetwarzania i zastosowania danych do podejmowania decyzji w krótszym i dłuższym czasie. Po trzecie, poszukuje się i ciągle rozwija nowe koncepcje, które umożliwiają nawiązanie ścisłej, długofalowej współpracy pomiędzy dostawcami i odbiorcami, przy jednoczesnym skróceniu czasu dostaw. Intensywna rywalizacja o klienta oraz poszukiwanie możliwości redukcji kosztów doprowadziły do pojawienia się koncepcji łańcucha dostaw, z powodzeniem stosowanej jako narzędzie pozwalające na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w różnych branżach (samochodowa, elektroniczna, farmaceutyczna, odzieżowa, wydawnicza, spożywcza itd.). (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Christopher M., Peck H.: Logistyka marketingowa. PWE, Warszawa 2005.
  2. Hammer M., Champy J.: Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
  3. Kotler Ph.: Marketing. Analizowanie, planowanie, wdrażanie i kontrola. Gebethner & Ska, Warszawa 1994.
  4. Hanus P., Płaczek E.: Logistyka w przedsiębiorstwie. Problemy racjonalizacji działań. W: Materiały z IV Konferencji Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie. Red. R. Knosala. WNT, Zakopane, Warszawa 2001.
  5. Goldman S.L., Nagel R.N., Preiss K.: Agile Competitors and Virtual Organizations. Strategies for enriching the customer. Van Nostrad Reinhold, New York 1995.
  6. Coulson-Thomas C.: The future of the Organisation. Kogan Page, London 1997.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu