BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rybowska Agnieszka (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Opinie konsumentów na temat marek własnych sieci handlowych działających na polskim rynku
Consumer Opinion to the Products of its Private Label Trade Network Operating on the Polish Market
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 4, s. 253-258, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Marka produktu, Sieci handlowe, Preferencje konsumenta, Strategia marki
Product brand, Chain stores, Consumer preferences, Brand strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ostatnich latach odnotowuje się dynamiczny wzrost udziału marek własnych w rynku. Przeprowadzone wśród trójmiejskich konsumentów badania ankietowe wskazują, że produkty marek sieci handlowych cieszą się wśród nich coraz lepszą opinią i większym zainteresowaniem. Badani zwracali uwagę na niską cenę produktu i dobrą ich jakość. Barierami były mała dostępność placówek sieci handlowych i złe umieszczenie produktów na półkach sklepowych. Najpopularniejsze były marki własne oferowane przez Biedronkę, Lidl i Tesco. Marki własne stanowiły alternatywę dla rozwoju małych firm krajowych, promowania rodzimych producentów i produktów. (abstrakt oryginalny)

In recent years there has been a dynamic growth in the share of private labels in the market. Survey which was carried out by direct questionnaire among the Tri-City consumers shows that these products enjoy growing reputation and are more popular. Respondents point to the low price of the product and good quality. The barriers are accessibility of markets and bad placement of products on the shelves. The most popular private labels are these offered by Biedronka, Lidl and Tesco. Private labels are an alternative for the development of small domestic companies, promotion of local producers and products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J. 1999: Strategia marki, PWE, 4.
 2. Boutsouki C., Zotos Y., Masouti Z. 2008: Consumer behavior towards own label: monitoring the Greek experience, Agric. Econ. Rev., vol. 9(1).
 3. Chaniotakis I.E., Lymperopoulos C., Soureli M. 2010: Consumers' intentions of buying own-label premium food products, J. Prod. Brand Manag., vol 19(5), 329.
 4. Dejnaka A. 2006: Strategia marki, produktów i usług reklamy, Helion, Gliwice, 6.
 5. Domański T. 2001: Strategie marketingowe dużych sieci handlowych, PWN, Warszawa, 123.
 6. Hoch S.J. 1996: How should national brands think about private labels? Sloan Manag. Rev., vol. 37(12), 89.
 7. Jaafar S.N., Lalp P.E 2012: Consumers perceptions, attitudes and purchase intention towards private label food products in Malaysia, Asian J. Bus.Manag. Sci., vol. 2, no 8, 77.
 8. Kumar N., Steenkamp J.B. 2007: Private label strategy: How to meet brand store challenge, Harward Business School Press, Boston, Massachusetts, 3.
 9. Lincoln K., Thomassen L. 2009: Marka prywatna, Wolters Kluwer Polska, Kraków, 27.
 10. Lubańska A. 2011: Znaczenie marek własnych sieci handlowych w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 87, 83.
 11. Private label are not for everyone-yet. 2013: AC Nielsen, www.nielsen.com.
 12. Piotrowska J. 2006: Rynek marek własnych, http://www.sceno.edu.pl.
 13. Raport PLMA. 2012: www.plmainternational.com.
 14. Waśkowski Z. 2000: Uwarunkowania i konsekwencje rozwoju marek prywatnych, Marketing i Rynek, 7, 3.
 15. Witek-Hajduk M.K. 2001: Zarządzanie marką, Difin, Warszawa, 31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu