BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak Olgierd (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Postawy personelu sprzedażowego wobec budowania związków z klientami instytucjonalnymi
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Marketing relacji na rynku business to business : wybrane zagadnienia, 2007, s. 155-162
Słowa kluczowe
Marketing relacji, Relacje z klientami, Rynek instytucjonalny
Relationship marketing, Relationships with customers, Business to Business (B2B)
Abstrakt
W czerwcu 2006 r. zrealizowano grupowy wywiad zogniskowany z udziałem 9 przedstawicieli różnych śląskich firm, którzy zajmowali w strukturach organizacyjnych podobne stanowiska ściśle związane z utrzymywaniem bezpo-średnich kontaktów z obsługiwanymi klientami (w badanej grupie dominowali pracownicy działów handlowych). Wywiad był moderowany przez dwóch pra-cowników Katedry Badań Rynkowych i Marketingowych i stanowił integralną część projektu badawczego (grantu) pt. Postawy klientów a kształtowanie relacji na rynku business to business. Głównym celem zrealizowanego wywiadu była identyfikacja opinii pracowników działów handlowych na temat możliwości i ograniczeń tworzenia trwałych więzi pomiędzy przedsiębiorstwami a klientami na rynku B2B. Wywiad koncentrował się na 3 grupach zagadnień: 1.Działania podejmowane przez przedsiębiorstwa w celu zwiększania lojalności obsługiwanych klientów. 2.Występujące ograniczenia wewnątrzorganizacyjne budowania przez przedsiębiorstwa trwałych relacji z klientami. 3.Skuteczność stosowania gratyfikacji finansowej/przedmiotowej klientów za podtrzymywanie zakupów od danego dostawcy. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu