BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowski Marek (Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University)
Tytuł
Tworzenie związków pomiędzy dostawcami i odbiorcami w kanałach dystrybucji materiałów budowlanych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Marketing relacji na rynku business to business : wybrane zagadnienia, 2007, s. 163-176, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Marketing relacji, Relacje z klientami, Rynek instytucjonalny, Kanały dystrybucji, Materiały budowlane, Usługi budowlane
Relationship marketing, Relationships with customers, Business to Business (B2B), Distribution channels, Building materials, Construction services
Abstrakt
Marketing relacji rozpatrywany w kontekście kanałów dystrybucji materiałów budowlanych oznacza współpracę i uznanie wzajemnej zależności wyników osiąganych przez firmy uczestniczące w procesie udostępniania tych produktów finalnym nabywcom. Coraz częściej klienci oczekują od swoich dostawców czegoś więcej niż tylko kontaktu na poziomie transakcji kupna-sprzedaży, tradycyjnie dokonywanych za pośrednictwem przedstawiciela handlowego. Aby wykształcić trwałe więzi dystrybutorzy materiałów budowlanych poszukują nowych metod współpracy. W celu dostarczenia nabywcom oczekiwanych przez nich korzyści producenci, pośrednicy handlowi, wykonawcy oraz inne instytucje chcąc zwiększyć efektywność i umocnić swoją pozycję rynkową nawiązują długoterminową współpracę, opartą na wspólnocie interesów. Relacje partnerskie są traktowane jako czynnik sukcesu na rynku. Podstawę dobrej współpracy firm w kanałach dystrybucji materiałów budowlanych mogą stanowić niesformalizowane porozumienia bądź kontrakty szczegółowo ustalające zakres współpracy, prawa i obowiązki stron. Współpracujące ze sobą podmioty mogą wspólnie osiągać przewagę konkurencyjną nad kanałami konwencjonalnymi w dziedzinie kosztów, jakości obsługi klienta, specjalizacji w realizacji łańcucha dostaw określonej grupy materiałów budowlanych. Celem opracowania jest prezentacja wybranych aspektów charakteryzujących proces tworzenia związków pomiędzy dostawcami i odbiorcami dystrybuującymi materiały budowlane. Analizie poddano oczekiwania, cele i działania podmiotów tworzących kanały dystrybucji w zakresie relacji B2B. Zaprezentowano wyniki ogólnopolskich badań bezpośrednich zrealizowanych w okresie od stycznia do lipca 2006 r. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Leksykon marketingu. Red. J. Altkorn i T. Kamer. PWE, Warszawa 1998.
  2. Rutkowski M.: Kooperacja w ramach grupy zakupowo-sprzedażowej dystrybuującej materiały budowlane. W: Euromarketing. Strategie przedsiębiorstw na rynku europejskim. Red. J.W. Wiktor. AE, Kraków 2005.
  3. Rutkowski M.: Efektywność i użyteczność kanałów dystrybucji materiałów budowlanych - wybrane aspekty. W: Zarządzanie procesami rynkowymi. Red. D. Fatula. Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2005.
  4. Olczak A., Urbaniak M.: Marketing B2B w praktyce gospodarczej. Difin, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu