BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyjakon Arkadiusz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Mila Mirosław (SRS BAUSYSTEM Spółka z o.o.)
Tytuł
Wykorzystanie gruntowego wymiennika ciepła w budynkach inwentarskich
The Use of Ground Heat Exchanger in Inventory Facilities
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (145), s. 35-46, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Energia cieplna, Ciepłownictwo, Budynki inwentarskie, Rolnictwo, Zwierzęta gospodarcze
Thermal energy, Heating, Farm building, Agriculture, Livestock
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania gruntowego wymiennika ciepła typu żwirowo-wodnego do wentylacji i wspomagania ogrzewania istniejących budynków inwentarskich, w których prowadzona jest hodowla trzody chlewnej. Dokonano analizy zapotrzebowania chlewni na stopień wymiany powietrza oraz ciepło. W oparciu o aktualne zużycie energii elektrycznej na potrzeby wentylacyjno-grzewcze budynków inwentarskich zaproponowano koncepcyjne rozwiązanie alternatywne, bazujące na gruntowym wymienniku ciepła (GWC). Wykonano również analizę ekonomiczną realizacji przedsięwzięcia. Wykazano, że zastosowanie GWC żwirowo-wodnego w układzie wentylacji i ogrzewania budynków inwentarskich pozwala na utrzymanie w nich właściwych warunków klimatycznych oraz jest zasadne zarówno z ekonomicznego, jak i ekologicznego punktu widzenia. (abstrakt oryginalny)

The article presents a concept of using a ground heat exchanger of gravel-water type for air conditioning and support of heating of the existing inventory facilities, where pigs are bred. Analysis of piggery demand for degree of air and heat exchange was analysed. Based on current consumption of electric energy for air-conditioning and heating needs of inventory facilities, a concept alternative solution based on the ground heat exchanger was suggested. Moreover, economic analysis of the execution of the undertaking was carried out. It was proved that the use of gravel and water ground heat exchanger in the air-conditioning system and the system of heating inventory facilities allows maintaining appropriate climatic conditions and is justified both from the economic and ecological point of view. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Danielewicz, J.; Gołecki, K. (2010). Poradnik projektanta systemów grzewczych. Wrocław, Oficyna Wydawcznicza PWr, ISBN 973-83-7493-535-7.
  2. Fred de Cocq, (2011). Mikroklimat w pomieszczeniach dla świń - czynnik istotnie determinujący ich zdrowotność. Pozyskano z: http://www.konferencjaswinie.pl/referaty/2011/FreddeCocq.pdf
  3. Karłowski, J.; Nawrocka, M. (2001). Zmiany technologiczne w budynkach inwentarskich dla trzody chlewnej. Trzoda Chlewna, 39(10), 102-107.
  4. Mielcarek, P. (2012). Weryfikacja wartości współczynników emisji amoniaku i gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej. Inżynieria Rolnicza, 4(139) T.1, 267-276.
  5. Mikułka, M. (red.). (2003). Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej. Warszawa, Ministerstwo Środowiska. Pozyskano z: http://ippc.mos.gov.pl/ippc/custom /HODOWLA.pdf
  6. Myczko, A. (1998). Projektowanie, budowa i wyposażanie budynków inwentarskich - praca zbiorowa. Warszawa, IBMER, ISBN: 83-86264-49-7.
  7. Rokicki, E.; Kolbuszowski, T. (1999). Higiena zwierząt. Warszawa. Fundacja Rozwój SGGW. ISBN 83-7274-000-3.
  8. Skorek, J. (2002). Ocena efektywności energetycznej i ekonomicznej gazowych układów kogeneracyjnych małej mocy. Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej. ISBN 83-7335-127-2.
  9. Szlachta, J. (2011). Inżynieria w produkcji zwierzęcej - rozwój - zastosowanie praktyczne. W: Juliszewski, T. (red.), Kurpaska, S. (red.). (2011) Współczesna inżynieria rolnicza - badania i zastosowania. Kraków, DrukRol, 325-340, ISBN978-83-930818-1-3.
  10. Szurlej, A.; Mokrzycki, E. (2003). Ekologiczne i energetyczne oraz ekonomiczne aspekty stosowania układów wykorzystujących gaz ziemny. Polityka Energetyczna, T.6, z. specjalny, Kraków, Wyd. Instytutu GSMiE PAN, 199-211.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu