BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartosiewicz Stanisława (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Stańczyk Elżbieta (Urząd Statystyczny we Wrocławiu)
Tytuł
Niektóre aspekty historii społeczno-gospodarczej Polski w latach 1918-2011 (na podstawie badań GUS-u)
Some Aspects of Socio-Economic History of Poland in Years 1918-2011 (on The Basis of Research by CSO)
Źródło
Śląski Przegląd Statystyczny, 2012, nr 10 (16), s. 7-38, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Silesian Statistical Review
Słowa kluczowe
Dobrobyt, Ludność, Rynek pracy, Dochód narodowy, Budżet gospodarstwa domowego, Spis ludności
Prosperity, Population, Labour market, National income, Budgets of households, Census
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano cząstkowego porównania trzech epok historii Polski w zakresie niektórych zagadnień społecznych i ekonomicznych (okres międzywojenny, PRL, lata od 1990 r.). Uwzględniono w nim następujące zagadnienia: stan i strukturę ludności ze względu na kilka kryteriów (według płci i wieku, narodowości, poziomu wykształcenia), charakterystykę rynku pracy, pomiar dobrobytu ludności, strukturę dochodu narodowego ze względu na wpływ działów gospodarki narodowej na jego wielkość.(abstrakt oryginalny)

The paper present a partial comparison of three historical periods of Poland in the scope of some social and economic issues (interwar period, the People's Republic of Poland, years since 1990). The following issues have been included: structure of population on account of several criteria (by sex and age, nationality, educational level), description of labour market, measurement of well-being of people, structure of national income on account of the influence of sectors of national economy on its size.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżety gospodarstw domowych w 2004, GUS, Warszawa.
 2. Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9 XII 1931 r. Stosunki zawodowe - ludność poza rolnictwem, "Statystyka Polski", seria C, z. 94, GUS, Warszawa 1939.
 3. Krasowski K., Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historyczno-prawne, PWN, Warszawa-Poznań 1988.
 4. Mały Rocznik Statystyczny 1938, GUS, Warszawa.
 5. Mały Rocznik Statystyczny 1937, GUS, Warszawa.
 6. Mały Rocznik Statystyczny 1939, GUS, Warszawa.
 7. Misztal K., Polskie prawo wyznaniowe, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996.
 8. Osuchowski J., Prawo wyznaniowe Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939, Warszawa 1967.
 9. Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2010/2011, GUS, Warszawa 2011.
 10. Rachunki kwartalne produktu krajowego brutto. Zasady metodologiczne, GUS, Warszawa 2010.
 11. Raport z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, GUS, Warszawa 2003.
 12. Rocznik Polityczny i Gospodarczy 1939, Krajowa Agencja Telegraficzna, Warszawa.
 13. Rocznik Statystyczny 1967, GUS, Warszawa.
 14. Rocznik Statystyczny 1973, GUS, Warszawa.
 15. Rocznik Statystyczny 2000, GUS, Warszawa.
 16. Rocznik Statystyczny 2006, GUS, Warszawa
 17. Rocznik Statystyczny 2009, GUS, Warszawa
 18. Rocznik Statystyczny 2011, GUS, Warszawa.
 19. Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1924, GUS, Warszawa.
 20. Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1927, GUS, Warszawa.
 21. Spisy ludności Rzeczypospolitej Polskiej 1921-2002, red. Z. Strzelecki, T. Toczyński, Polskie Towarzystwo Demograficzne, GUS, Warszawa 2002.
 22. Szulc, S., Zagadnienia demograficzne. Ruch naturalny w Polsce w latach 1895-1935, "Statystyka Polski", seria C, z. 41, GUS, Warszawa 1936.
 23. Szulc, S., Polskie tablice wymieralności 1927, "Kwartalnik Statystyczny" 1931, z. 1, GUS, Warszawa 1931.
 24. Szulc, S., Polskie tablice wymieralności 1931/1932, Statystyka Polski, s. C, z. 91, GUS, Warszawa 1938.
 25. Wiadomości Statystyczne 1938, GUS, Warszawa 1938
 26. Wiadomości Statystyczne 1939, GUS, Warszawa 1939.
 27. Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych, GUS, Warszawa 2012.
 28. Wyznania religijne, stowarzyszenia narodowe i etniczne w Polsce w latach 2006-2008, GUS, Warszawa 2010.
 29. Zarys historii Polski w liczbach, GUS, Warszawa 2012.
 30. http://www.stat.gov.pl/, dostęp 15.10.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-6739
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu