BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaśniok Michał (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant)
Tytuł
Marketing w tworzeniu przewagi konkurencyjnej na rynku politycznym
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Rola marketingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej, 2007, s. 109-125, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Marketing polityczny, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Analiza strategiczna, Kultura polityczna, Teoria gier
Political marketing, Enterprise competitiveness, Strategic analysis, Culture of politics, Game theory
Abstrakt
Ważnym impulsem do badań nad konkurencją na rynku przemysłowym była teoria gier oraz wyrastająca z jej założeń analiza równowagi opierająca się na modelu J. Nasha. Kładła ona nacisk na ocenę strategicznego zachowania firm na rynku, zauważając, że przedsiębiorstwa nie powinny być traktowane tylko jako podmioty reagujące na zewnętrzne warunki rynkowe, bowiem także same firmy kształtują te warunki, by móc realizować własne cele gospodarcze8. Ta sama zasada ma miejsce na rynku politycznym, występując z jeszcze większą mocą, bowiem to podmioty polityczne (posiadając odpowiednie zasoby) są jako jedyne uprawnione do tego, by kształtować warunki rynkowe, na podstawie których prowadzona będzie ich dalsza gra konkurencyjna. Kwestiom tworzenia przewagi konkurencyjnej towarzyszy wiele pytań wciąż pozostających bez odpowiedzi. Problem ten dotyczy w szczególności rynków słabo poznanych oraz znajdujących się w okresie transformacji ustrojowej, w tym rynku politycznego. Pewne jest natomiast, że nie ma jednego uniwersalnego wzorca kreowania przewagi konkurencyjnej ani w czasie, ani w przestrzeni. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Partycki S. : Społeczne funkcje rynku. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.
 2. Cyrson E. : Kompendium wiedzy o gospodarce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2000.
 3. Lubiński M. : Konkurencyjność gospodarki. Pojęcia i sposób mierzenia. W : Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki Polski - uwarunkowania i perspektywy. "Raporty. Studia nad konkurencyjnością", IRiSS, Warszawa 1995.
 4. Jakóbik W. : Konkurencyjność gospodarki polskiej. Stan i perpektywy. Materiały VII Kongresu Ekonomistów Polskich, styczeń 2001, sesja IV, z. 7.
 5. Obłój K. : Logika przewagi konkurencyjnej. "Przegląd Organizacji", 2001, nr 9.
 6. Cichosz M. : Metody analizy i diagnostyki rynku politycznego. W : Marketing polityczny w teorii i praktyce. Red. A.W. Jabłoński, L.Sobkowiak. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2002.
 7. Obłój K. : Strategia sukcesu firmy. PWE, Warszawa 1993.
 8. Raciborski J. : Zachowania wyborcze Polaków. W : Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Red. Marody M., Scholar, Warszawa 2002.
 9. Kolczyński M. : Rynek wyborczy 2001 - reguły - uczestnicy - oferty programowe. W : Wybory parlamentarne 2001. Scena polityczna - aktorzy - programy - strategie. Red. J. Sztumski. Uniwersytet Śląski, Katowice 2003.
 10. Jabłoński W. : Wybory po polsku - niewiele pomysłów, sporo błędów. "Marketing w Praktyce", 2001, nr 11.
 11. Farrell D.M. : Campaign Strategies and Tactics. W : Comparing Democracies. Elections and Voting in Global Perspective. London 1996.
 12. Wiszniowski R. : Wprowadzenie do teorii marketingu politycznego. W : Marketing polityczny w teorii i praktyce. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2002.
 13. Kozłowski A.K., Czaplicka I. : Kreowanie i kultura polityczna lokalnych elit rządzących . W : Rynek a rozwój społeczny. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1998.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu