BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąckowiak Paweł (Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu), Wąchalski Grzegorz (Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu), Adamczyk Florian (Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu)
Tytuł
Wpływ mechatronicznego układu uruchamiania aparatów wiążących na parametry i jakość pracy maszyny do zbioru wikliny plecionkarskiej
The Influence of Mechatronic Starting Knotters Actuating Mechanism on Parameters and Quality of Work of the Wicker Harvesting Machine
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 3 (145), s. 59-65, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Maszyny i urządzenia, Jakość pracy, Wydajność pracy, Rolnictwo
Machinery and equipment, Quality of work, Labour efficiency, Agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W ramach realizacji przez Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu jednego z projektów celowych opracowano maszynę do zbioru wikliny plecionkarskiej, która miała mechaniczny układ uruchamiania aparatów wiążących. W efekcie dalszych prac badawczych opracowano i zastosowano w maszynie mechatroniczny układ uruchamiania aparatów wiążących. Celem badań przedstawionych w pracy było porównanie parametrów pracy maszyny z mechanicznym i mechatronicznym układem uruchamiania aparatów wiążących. W badaniach eksploatacyjnych maszyny do zbioru wikliny plecionkarskiej wyznaczono strukturę czasu pracy agregatu przez sporządzenie chronometrażu czasu usuwania usterek. W wyniku badań ustalono, że zastosowanie mechtronicznego układu uruchamiania aparatów wiążących zwiększyło wydajność pracy maszyny w czasie roboczym W04 z 0,46 ha·h-1 do 0,53 ha·h-1. (abstrakt oryginalny)

As a part of realisation of the target project by the Industrial Institute of Agricultural Engineering in Poznan, a wicker harvesting machine, equipped with a mechanical starting knotters actuating mechanism, was developed. Then, as a result of further research a mechatronic starting knotters actuating mechanism was developed and applied in the machine. The aim of the research work, included in this paper, was to compare the performance of the machine with a mechanical and mechatronic starting knotters actuating mechanism. Field tests of willow harvesting machine were setting the time by carrying out the timings of time troubleshooting. The research found that the use of the mechatronic starting knotters actuating mechanism increased the capacity from 0.5 ha·h-1 to 0.56 ha·h-1 and allowed its maintenance-free operation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, F. (2009). Analiza procesu przepływu wikliny plecionkarskiej w maszynie do jej zbioru. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 54(3), 6-9.
 2. Banasiak, J. (2008). Wydajnościowa analiza w procesach eksploatacji maszyn rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 4(102), 63-68.
 3. Frąckowiak, P.; Adamczyk, F. (2009). Wiązałka do wikliny. Agrotechnika. Poradnik rolnika, 7, 48-49.
 4. Kuczewski, J. (1974). Podstawy eksploatacji maszyn rolniczych. Warszawa, PWRiL.
 5. Molendowski, F.; Bieniek, J.; Górnik, Ł.; Worobiec, G. (2011). Ocena wybranych kosiarek i wykaszarek ogrodniczych. Inżynieria Rolnicza, 9(134), 131-136.
 6. Molendowski F. (2006). Badania porównawcze kombajnu BOURGOIN JDL 410D Z BOURGOIN GX 406. Inżynieria Rolnicza, 3(78), 327-334.
 7. Spychała, W.; Adamczyk, F. (2010). Analiza współpracy igły z aparatem wiążącym w maszynie do zbioru i wiązkowania wikliny plecionkarskiej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 55(1), 90-92.
 8. Frąckowiak, P.; Wąchalski, G.; Adamczyk, F. Maszyna do zbioru, wiązkowania i układania snopów wikliny plecionkarskiej. Zgłosz. P.400978 z 28.09.2012.
 9. Frąckowiak, P.; Wąchalski, G.; Adamczyk, F. Machine for Harvesting, Binding and Stacking Sheaves of Braid Wicker. Międzynarodowe zgłoszenie patentowe PCT/PL2012/00119 z 25.10. 2012.
 10. BN-76/9195-01. Maszyny rolnicze. Podział czasu pracy. Symbole i określenia.
 11. www.stat.gov.pl., Dane pozyskane z Departamentu Informacji GUS, email z dnia 11.03.2013 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu