BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwik Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Aspekty organizacji sieciowej a funkcjonowanie grupy kapitałowej
The Aspects of the Network Organization and the Business Group Functioning
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 4 (24), s. 29-41, bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje sieciowe, Grupa kapitałowa, Teoria organizacji
Network organisations, Capital group, Organisation theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem referatu jest porównanie teoretycznych aspektów funkcjonowania grup kapitałowych z podstawowymi założeniami teorii organizacji sieciowych. Grupy kapitałowe, z uwagi na powszechność ich występowania w rzeczywistości gospodarczej, stanowią ważny podmiot badań w nauce o zarządzaniu. Specyfika tych organizacji uprawnia do stwierdzenia, że można je uznać za formę organizacji sieciowych. Należy jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie cechy organizacji sieciowych odpowiadają grupom kapitałowym.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to compare the theoretical aspects of the business groups and the basic assumptions of the theory of network organizations. Business groups are an important subjects of research in the management sciences. Business group can be considered as a form of network organization, but not all of the features of network organization are assigned to business group.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allan S.A.: Organizational Choices and General Management Influence Networks in Divisionalized Companies. "Academy of Management Journal", No. 3, 1978.
 2. Aluchna M.: Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych: perspektywa międzynarodowa. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
 3. Chadam J.: Marketing i rozwój w grupach wielopodmiotowych. "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5, 2005.
 4. Chadam J.: Synergia i wartość w strukturach kapitałowych - identyfikacja, analiza, zarządzanie. Difin, Warszawa 2012.
 5. Cuervo-Cazurra A.: Business Groups and Their Types. "Asia Pacific Journal of Management", November, 2006.
 6. Czakon W.: Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa. "Przegląd Organizacji", nr 9, 2005.
 7. Czakon W.: Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu. "Przegląd Organizacji", nr 11, 2011.
 8. Czakon W.: Sieci w zarządzaniu strategicznym. Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 9. Falencikowski T.: Kształtowanie swobody decyzyjnej w zarządzaniu grupami kapitałowymi. TNOiK, Toruń 2008.
 10. Granovetter M.: Coase Revisited: Business Groups in the Modern Economy. "Industrial and Corporate Change", No. 4, 1995.
 11. Haus B., Jagoda H., Karaś M.: Tworzenie i funkcjonowanie holdingów. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1993.
 12. Heugens P.P.M.A.R., Zyglidopoulos C.S.: From social ties to embedded competencies: the case of business groups. "Journal of Management & Governance", December, 2008.
 13. Jagoda H., Haus B.: Holding - organizacja i funkcjonowanie. PWE, Warszawa 1995.
 14. Koziński J.: Lokalizacja funkcji organicznych w strukturze ugrupowania gospodarczego. Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1996.
 15. Kreft Z.: Synergia i symetria potencjałów i uprawnień podmiotów struktury holdingowej. "Przegląd Organizacji", nr 5, 2003.
 16. Kwaśnicki R.L., Nilsson D.: Legalne działanie na szkodę spółki zależnej. "Przegląd Prawa Handlowego", nr 12, 2007.
 17. Łobos K.: Organizacja sieciowa, [w:] Perechuda K. (red.): Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Placet, Warszawa 2000.
 18. Nogalski B., Białas T., Czapiewski M.: Zarządzanie w różnych formach własności. Uniwersytet Gdański, Gdańsk 1993.
 19. Nogalski B., Ronkowski R.: Holding, czyli o instytucji szczególnie efektywnej w pewnych sytuacjach. IOiZP Orgmasz, Warszawa 1994.
 20. Romanowska M. (red.): Grupy kapitałowe w Polsce - strategie i struktury. PWE, Warszawa 2011.
 21. Romanowski M.: W sprawie potrzeby regulacji prawa grup kapitałowych w Polsce. "Przegląd Prawa Handlowego", nr 7, 2008.
 22. Rudolf S. (red.): Nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego. PWN, Warszawa 1999.
 23. Sobotkiewicz D.: Samodzielność decyzyjna. Wymiary, próba identyfikacji, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.): Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 24. Trocki M.: Grupy kapitałowe - tworzenie i funkcjonowanie. PWN, Warszawa 2004.
 25. Wojtunik M., Draczyński B.: Zarządzanie holdingiem i grupą kapitałową. ODDK, Gdańsk 1997.
 26. Yiu D.W., Lu Y., Bruton G.D., Hoskisson R.E.: Business Groups: An Integrated Model to Focus Future Research. "Journal of Management Studies", December, 2007.
 27. Zając Cz.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych. PWE, Warszawa 2012.
 28. Zelek A. (red.): Holdingi po polsku - od sukcesów do porażek. Studia przypadków. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, Szczecin 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu