BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drzewiecki Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Relations between Outsourcing Decisions, Business Model and Organizational Boundaries : Theoretical Framework
Model zależności między decyzjami w obszarze outsourcingu, modelem biznesu i granicami organizacji : ujęcie teoretyczne
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 4 (24), s. 43-56, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Outsourcing, Decyzje kierownicze
Business models, Outsourcing, Management decision
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest krótka charakterystyka relacji między: decyzjami podejmowanymi w obszarze outsourcingu, kształtem modelu biznesowego przedsiębiorstwa stosującego outsourcing oraz kształtem granic organizacji. Artykuł podzielony został na trzy główne części. Pierwsza część zawiera opis outsourcingu z perspektywy modelu biznesu. W części drugiej zaprezentowano pokrótce wyniki badań poświęcone granicom organizacji. Trzecia i jednocześnie główna część artykułu zawiera syntetyczny opis propozycji modelu łączącego wymienione trzy kategorie.(abstrakt oryginalny)

The goal of the paper is the brief characteristics of the relations between outsourcing decisions, shape of the business model of company using outsourcing and the shape of organizational boundaries. The article has been divided into three parts. The first one includes the description of outsourcing from the business model perspective. In the second part, the research results in the area of organizational boundaries have been presented. The third and main part includes the description of the theoretical model which would include all the aforementioned concepts.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cyfert S.: Role organizacyjne w zarządzaniu granicami - propozycja definiowania i wyniki badań empirycznych, [w:] Stabryła A., Wawak S. (red.): Metody badania i modele rozwoju organizacji. Mfiles.pl, Kraków 2012.
 2. Cyfert S.: Granice organizacji. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2012.
 3. Demil B., Lecocq X.: Business Model Evolution: In Search Dynamic Consistency. "Long Range Planning", Vol. 43, 2010.
 4. Drzewiecki J.: Strategiczny kontekst outsourcingu w sektorze zarządzania nieruchomościami - wyniki badań, [w:] Zakrzewska-Bielawska A. (red.): Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 5. Drzewiecki J.: Cele, procesy i relacje jako determinanty wyborów strategicznych dotyczących outsourcingu, [w:] Urbanowska-Sojkin E. (red.): Zeszyty Naukowe, nr 170. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2011.
 6. Drzewiecki J.: Model biznesu a strategia organizacji: podobieństwa, różnice, [w:] Przybyła M. (red.): Nauki o zarządzaniu. "Management Science", nr 8, 2011.
 7. Drzewiecki J.: Model biznesu z perspektywy przedsiębiorczości i przedsiębiorcy, [w:] Kościelniak H. (red.): Przedsiębiorczość. Szanse i wyzwania. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2012.
 8. Drzewiecki J.: Decyzje menedżerskie w obszarze outsourcingu z perspektywy modelu biznesu, [w:] Lewandowski J. (red.): Zeszyty Naukowe, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 50. Politechnika Łódzka, Łódź 2013.
 9. Drzewiecki J.: Model biznesu jako narzędzie zarządzania strategicznego: zastosowanie, dylematy i wyzwania. Materiały Konferencyjne "Dylematy Współczesnego Zarządzania" 03-05.06.2013, Kraków-Zakopane 2013 (during the publication).
 10. Duczkowska-Piasecka M., Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz K.: Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne. Difin, Warszawa 2013.
 11. Essinger J., Gay C.L.: Outsourcing strategiczny: koncepcja, modele i wdrażanie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 12. Gancarczyk M.: Struktura zarządzania w ujęciu O.E. Williamsona jako przedmiot decyzji menedżerskich. "Organizacja i Kierowanie", nr 2, 2010.
 13. Gołębiowski T., Dudzik T. M., Lewandowska M., Witek-Hajduk M.: Modele biznesu polskich przedsiębiorstw. SGH, Warszawa 2008.
 14. Krupski R.: Planowany czy nie planowany rozwój małych firm. Co z teorią zarządzania strategicznego? "Przegląd Organizacji", nr 3, 2005.
 15. Lisiński M., Sroka W., Brzeziński P.: Nowoczesne koncepcje zarządzania w kierowaniu przedsiębiorstwami - wyniki badań. "Przegląd Organizacji", nr 1, 2012.
 16. Macias J.: Istota i rozwój nowych modeli biznesu. "Przegląd Organizacji", nr 9, 2012.
 17. Morris M., Schindehutte M., Allen J.: The entrepreneur`s business model: toward a unfied perspective. "Journal of Business Research", Vol. 58, 2005.
 18. Niemczyk J.: Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych. Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2006.
 19. Nogalski B., Szpitter A.: Model biznesu jako instrument zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, [w:] Zimniewicz K. (red.), Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - nowe kierunki. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2009.
 20. Nogalski B., Waśniewski J., Kalicki S.: Outsourcing a kooperencja w aliansach strategicznych w polskim sektorze ochrony zdrowia, [w:] Wybrane problemy kooperencji w rozwoju współczesnych organizacji. Łódź 2012.
 21. Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L.: Clarifying Business Models: Origins, Present and Future of the Concept. "Communications of AIS", Vol. 15, May 2005.
 22. Osterwalder A., Pigneur Y.: Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera. Helion, Gliwice 2013.
 23. Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii. PWE, Warszawa 2002.
 24. Trocki M.: Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. PWE, Warszawa 2001.
 25. Wodecka-Hyjek A.: Ewolucja koncepcji outsourcingu. Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania. Zeszyty Naukowe, nr 775. Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków 2008.
 26. Zott C., Amit R., Massa L.: The Business Model: Recent Developments and Future Research. "Journal of Management", Vol. 37, No. 4, 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu