BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyński Jacek (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Podczyszczanie odcieków ze składowiska odpadów stałych metodą koagulacji, filtracji i ozonowania
Pretreatment of Leachate from Landfills Using Coagulation, Filtration and Ozonation
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2013, nr 4 (47), s. 127-136., rys., tab., wykr.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Oczyszczalnie ścieków, Oczyszczanie ścieków, Procesy technologiczne, Odpady komunalne
Sewage treatment plants, Sewage treatment, Technological processes, Commercial wastes
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano badania technologiczne, których celem było określenie możliwości i skuteczności podczyszczania odcieków pochodzących ze składowiska odpadów komunalnych metodą koagulacji i ozonowania(fragment tekstu)

The main aim of this work was to examine the application of coagulation and ozonation for the pretreatment of raw leachates. The average characteristics of samples were: pH 8,1, color 5840 gPt/m3, COD 2745 gO2/m3, BOD 250 gO2/m3. The content of substances of total dry residue was 6225 g/m3, electrolytic conductivity 10,6 mS/cm. After coagulation of poly-aluminum chloride COD was 1801 gO2/m3, color 2832 gPt/m3, BOD 112 gO2/m3. After ozonation eff ect removal of COD was 3,3% at the dose of ozone 0,1 gO3/dm3 and 13% (0,7 gO3/ dm3). However, the eff ect of color removal ranged from 6.4% to 24.3%, respectively, at the lowest and highest doses of ozone. The use of ozone after coagulation process allows us to increase the eff ect of the removal of color and COD at the highest dose of ozone 1 gO3/m3 respectively to 86 and 56%. KEY WORDS:(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. N. Paxeus, Organic compounds in municipal landill leachate, "Water Science and Technology" 2000 nr 42, s. 323-333.
 2. T. Kurniawan i in., Physico-chemical treatment for removal of recalcitrant contaminants from landfill leachate, "Journal of Hazardous Materials" 2006 nr 129, s. 80-100
 3. S.R. Qasim, W. Chiang, Sanitary landfill leachate, Generation, Control and Treatment, "Technomic Publishing", Lancaster, PA, 1994.
 4. A.C. Silva, M. Dezotti, G.L. Jr Sant'Anna, Treatment and detoxification of a sanitary landfill leachate, "Chemosphere" 2004 nr 55, s. 207-214.
 5. H. Alvarez-Vazquez i in., Membrane bioreactors vs conventional biological treatment of landfill leachate: a brief review, "Journal of Chemical Technology and Biotechnology" 2004 nr 79, s. 1043-1049
 6. L. Borzacconi i in., Anaerobic aerobic treatment of municipal solid waste leachate, "Environmental Technology" 1999 nr 20, s. 211-217
 7. B. Inanc, B. Calli, A. Saatci, Characterization and anaerobic treatment of sanitary landfill leachate in Istanbul, "Water Science and Technology" 2000 nr 41, s. 223-230.
 8. A.I. Zouboulis, M.X. Loukidou and K. Christodoulou, Enzymatic treatment of sanitary landfill leachate, "Chemosphere" 2001 nr 44, s. 1103-1108
 9. J.L. Morais, P.P. Zamora, Use of advanced oxidation process to improve the biodegradability of mature landfill leachate, "Journal of Hazardous Materials" 2005 nr 123, s. 181-186
 10. M. Weis, G. Abbt-Barun, F.H. Frimmel, Humic-like substances from landfill leachate characterization and comparison with terrestrial and aquatic humic substances, "Science of the Total Environment" 1989 nr 81-82, s. 343-352.
 11. M. El-Fadel, A.N. Findikakis, J.O. Leckie, Environmental impacts of solid waste landfilling, "Journal of Environmental Management" 1997 nr 50, s. 1-25.
 12. D.J.L. Forgie, Selection of the most appropriate leachate treatment methods, Part 2: A review of recirculation, irrigation and potential physicalchemical treatment methods, "Water Pollution Research Journal" 1988 nr 23, s. 329-340
 13. C.C. Wu, H.W. Ma, C.C. Chang, Treatment of landfill leachate by ozone based advanced oxidation processes, "Chemosphere" 2004 nr 54, s. 997-1003
 14. A. Chianese, R. Rolando, N. Verdone, Treatment of landfill leachate by reverse osmosis, "Water Research" 1999 nr 33(3), s. 647-652.
 15. A. Amokrane, C. Comel, J. Veron, Land􀏔ill leachates pretreatment by coagulation-flocculation, "Water Research" 1997 nr 31, s. 2775-2782
 16. A. Zouboulis, X. Chai, I. Katsoyiannis, The application of bioflocculant for the removal of humic acids from stabilized landfill leachates, "Journal of Environmental Management" 2004 nr 70, s. 35-41.
 17. J. Jerry i in., Treatment of landfill leachate by ozone-based advanced oxidation processes, "Chemosphere" 2004 nr 54, s. 997-1003
 18. J. Lopes de Morais, P. Peralta Zamora, Use of advanced oxidation processes to improve the biodegradability of mature landfill leachates, "Journal of Hazardous Materials" 2005 nr 123, s. 181-186
 19. T. Poznyak i in., Decomposition of toxic pollutants in landfill leachate by ozone after coagulation treatment, "Journal of Hazardous Materials" 2008 nr 152, s. 1108-1114
 20. S.Cortez i in., Evaluation of Fenton and ozone-based advanced oxidationprocesses as mature landfill leachate pre-treatments, "Journal of Environmental Management" 2011 nr 92, s. 749-755.
 21. K. Kang, K. Shin, H. Park, Characterization of humic substances present in landfill leachates witch landfill ages and its implications, "Water Research" 2002 nr 36, s. 4023-4032.
 22. L.S. Clesceri, A.E. Greenberg, A.D. Eaton, Standard methods for the examination of water and wastewater, 20th ed., Water Environment Federation, Washington DC 1998.
 23. J. Leszczyński, Podczyszczanie odcieków ze składowiska odpadów stałych metodą koagulacji, "Inżynieria Ekologiczna" 2011 nr 25, s. 242-250
 24. D.M. Bila i in., Ozonation of landfill leachate: evaluation of toxicity removal and biodegradability improvement, "Journal of Hazardous Materials" 2005 nr 117, s. 235-242
 25. M.I. Aguilar, Nutrient removal and sludge production in the coagulation-flocculation 2002, "Water Research" 2002 nr 36, s. 2910-2919
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu