BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juzwiszyn Jacek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Tytuł
Krzywizna i skręcenie ekonomicznych trajektorii wirowych
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach 2006, 2008, s. 339-344, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Estymacja, Modele matematyczne, Ranking spółek akcyjnych
Estimation, Mathematical models, Ranking of joint stock companies
Abstrakt
W geometrii różniczkowej jako jedno z wielu zastosowań rachunku różniczkowego wykorzystuje się w celu poznania własności krzywych skręcenie oraz krzywiznę. W pracy została przedstawiona próba estymacji trójwymiarowych trajektorii giełdowych. Trajektorie wirowe pojawiają się zawsze w układach trójwymiarowych, w momencie, gdy analizowana jest dynamika zmian wolumenów oraz cen (dowolnych dóbr ekonomicznych), Potwierdzeniem tego faktu są ortogonalne rzuty ekonomicznych trajektorii wirowych na płaszczyzny, na których dynamicznie zmieniające się wielkości w czasie zawsze są przedstawiane jako linie poligonalne (zygzaki). Chcąc się matematycznie utwierdzić w przekonaniu, że wspomniane trójwymiarowe wiry nie są zawirowaniami płaskimi (dwuwymiarowymi), należy wyznaczyć krzywiznę i skręcenie ekonomicznej trajektorii wirowej. W przypadku, gdy skręcenie wyestymowanej trójwymiarowej krzywej, nie jest stale równe zeru, trajektoria wirowa w dowolnym skończonym przedziale czasowym jest krzywą przestrzenną. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Arms R.: Znaczenie wolumenu. WIG Press. Warszawa 1997
 2. Do Carmo M.: Differentional Geometry of Curves and Surfach. Prentice Hall 1976
 3. Fichtenholz G.M.: Rachunek różniczkowy i całkowy. PWN, Warszawa 1985
 4. Juzwiszyn J.: Estymacja parametrów trójwymiarowej trajektorii giełdowej. AE, Katowice 2006
 5. Juzwiszyn J., Krzywicki A.: Równania hydrodynamiki a modele ekonomiczne. Didactics of Mathematics nr 6. AE, Wrocław 2006
 6. Juzwiszyn J.: Precesja i nutacja jako mechanizmy zrównoważonego rozwoju. Uwarunkowania i mechanizmy zrównoważonego rozwoju. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2007
 7. Juzwiszyn J.: De Revouitionibus Vektorum In Oeconomia. PTE, Warszawa 2008
 8. Juzwiszyn J.: Wirowo-spiralne krzywe giełdowe. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. AE, Wrocław 2006
 9. Kreyszig A.: Differential Geometry, Dover l991
 10. Krysicki W., Włodarski L.: Analiza Matematyczna zadaniach Tli. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003
 11. Oprea J.: Geometria różniczkowa i jej zastosowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 12. Rudowski J.: Drgania regularne i chaotyczne nieliniowego oscylatora z trzema położeniami równowagi - badania symulacyjne. Instytut PPT PAN, Warszawa 1986
 13. Samuelson P.A.: The Stability of Equilibrium: Comparative Statics and Dynamics. "Econometrica" 1941, Vol. 9, No 2
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu