BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielawska Kamila (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Klasyfikacja kapitałowych systemów emerytalnych w świetle dokumentów UE i jej znaczenie dla polskiego systemu emerytalnego
The Classification of Funded Pension Schemes in the Light of the EU Documents and its Significance for the Polish Pension System
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2013, R. 11, nr 2, cz. 5, s. 29-37, bibliogr. 5 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
System emerytalny, Klasyfikacja, Finanse publiczne
Pension schemes, Classification, Public finance
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Klasyfikacja systemów emerytalnych stosowana przez Eurostat na podstawie decyzji z 2 marca 2004 roku nie uwzględnia ewolucji powszechnych systemów emerytalnych. Dotyczy to zwłaszcza zreformowanych systemów emerytalnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polski. Decyzja o klasyfikowania otwartych funduszy emerytalnych poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych nie uwzględnia wszystkich istotnych elementów charakteryzujących działanie funduszy, a przede wszystkim istniejącej gwarancji wypłaty minimalnego świadczenia, która dotyczy emerytury z obu filarów obowiązkowego systemu emerytalnego w Polsce. Zmian wymaga również sposób podejścia do ujmowania w europejskim systemie rachunków narodowych i regionalnych zobowiązań emerytalnych w publicznych systemach emerytalnych o zdefiniowanej składce finansowanych metodą repartycji. (abstrakt oryginalny)

Classification of pension schemes used by Eurostat on the basis of the Decision of 2 March 2004, does not account for the evolution of public pension systems. This applies especially to the reformed pension systems in the countries of Central and Eastern Europe, including Poland and pension reform of 1999. The decision to classify pension funds outside the general government sector, does not take into account all relevant factors characterizing the operation of the Open Pension Funds, and in particular the existing guarantee of payment of the minimum benefit, which relates to retirement of the two pillars of the mandatory pension system in Poland. Changes are also needed in an approach to the recognition in the ESA pension obligations of public pension schemes with defined contribution based on PAYG principles. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Classification of funded pension schemes and impact on government finance (2004), Eurostat, Luxemburg.
  2. Manual on Government Deficit and Debt. Implementation of ESA95 (2013), Eurostat, Luxemburg.
  3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 z dnia 25 czerwca 1996 roku w sprawie Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych i Regionalnych we Wspólnocie (ESA'95), Dz. U. L 310.
  4. Decision of Eurostat on deficit and debt. Classification of funded pension schemes in case of government responsibility or guarantee (2004).
  5. Opinion of Eurostat on Changes in the Polish pension system (2011), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/570653_Let_FL_Ms%20Jeznach_%20Polish%20pension%20funds.pdf, dostęp dnia 30.03.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu