BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chojnacka Katarzyna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Polityka naukowego wyboru ekonomicznego według Michała Kaleckiego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, 2010, s. 251-261, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Ekonomia społeczna, Historia myśli ekonomicznej, Kapitalizm
Economic theory, Social economy, History of economic thought, Capitalism
Kalecki Michał
Abstrakt
Każdy wybór wiąże się z potrzebą ciągłego stawiania problemu i rozwiązywania go. W warunkach gospodarowania tłem do dokonania właściwego wyboru może stać się poziom dobrobytu społecznego. Zależy on od dobrobytu materialnego, a także naszego czasu wolnego, wartości kulturowych czy produkcji dóbr i usług. Jak twierdzi B. Fiedor: "[...] proces gospodarowania powinien prowadzić do maksymalizacji sumy dobrobytu społecznego w przyjętym horyzoncie gospodarowania, zachowując przy tym społecznie pożądaną jakość środowiska dla przyszłych generacji". Ten punkt widzenia wydaje się spójny z podejściem M. Kaleckiego do wielu kwestii dotyczących życia gospodarczego. Każdy racjonalny wybór polega na umiejętnym maksymalizowaniu zysku, przy pewnych ograniczeniach. Dotyczą one zasobów środków, jakie są konieczne do uzyskania oczekiwanego rozwiązania. Niemniej jednak zarówno dobór środków, jak i satysfakcja z osiągniętego rozwiązania zależą od indywidualnych preferencji. Ważna okazuje się także umiejętność ponoszenia kosztów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Kleer J. : Wprowadzenie. W : J.P. Gunning : Zrozumieć demokrację. Wyższa Szkoła Bankowości, Finansów i Zarządzania, Warszawa 2001.
 2. Lissowski G. : Elementy teorii wyboru społecznego. Scholar, Warszawa 2001.
 3. Kowalik T. : Michał Kalecki, kim był, jakim go znałem i podziwiałem. W : Twórczość naukowa Michała Kaleckiego i jej znaczenie w teorii ekonomii. Red. G.Musiał. AE, Katowice 2006.
 4. Kalecki M. : Wpływ militaryzacji na cykl koniunkturalny po drugiej wojnie światowej. W : Kapitalizm. Dynamika gospodarcza. Dzieła. T. 2. PWE, warszawa 1980.
 5. Kalecki M. : Na marginesie planu Papena. W : Kapitalizm, koniunktura i zatrudnienie. Dzieła T. 1., PWE, Warszawa 1979.
 6. Lityńska A. : Polska myśl ekonomiczna okresu międzywojennego. AE, Kraków 2001.
 7. Kalecki M. : Czy możliwe jest kapitalistyczne wyjście z kryzysu. W : Kapitalizm, Koniunktura i zatrudnienie. Dzieła. T. 1., PWE, Warszawa 1979.
 8. Kalecki M. : A Theory of Commodity, Income, and Capital Taxation. W : Kalecki M. : Collected Works of Michał Kalecki. Volume I. Business Cycles and Full Employment. Clarendon Press, Oxford 1990.
 9. Kalecki M. : Teoria opodatkowania towaru, dochodu i majątku. W : Kapitalizm, koniunktura i zatrudnienie. Dzieła. PWE, warszawa 1979.
 10. Kalecki M. : Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia. W : Kapitalizm, koniunktura i zatrudnienie. Dzieła. PWE, Warszawa 1979.
 11. Kalecki M. : Uwagi o "reformie przełomowej". W : Kapitalizm. Dynamika gospodarcza. Dzieła. PWE, Warszawa 1980.
 12. Stiglitz J.E. : Globalizacja. PWN, Warszawa 2004.
 13. Osiatyński J. : Kalendarium. W : Analizy gospodarcze. Miscellanca. Dzieła. T. 6. PWE, Warszawa 1988.
 14. Blaug M. : Great Economists since Keynes. Harwester, Wheatsheaf, New York, London 1985.
 15. Czaja S., Jakubczyk Z. : Ekologiczne uwarunkowania wzrostu gospodarczego w ujęciu współczesnej teorii ekonomii. Ekonomia i Środowisko, Białystok-Kraków, 1993.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu