BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janik Beata (Akademia Świętokrzyska)
Tytuł
Problem wyboru modelu społeczno - gospodarczego w Encyklice Piusa XI "Quadragesimo Anno"
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, 2010, s. 276-294, bibliogr. 41 poz.
Słowa kluczowe
Katolicka nauka społeczna, Historia myśli politycznej, Historia społeczno-gospodarcza, Ekonomia społeczna, Modele polityki społecznej, Ustrój społeczno-polityczny
Catholic social teaching, History of political thought, Socio-economic history, Social economy, Models of social policy, Socio-political system
Abstrakt
W czasie trwania pontyfikatu papieża Piusa XI, następcy Benedykta XV, problem wyboru modelu ustroju społeczno-gospodarczego stal się dla wielu państw Europy priorytetem, o czym pisał Pius XI w następujący sposób "[...] wszyscy uczciwie szukali środka zaradczego na ten smutny rozstrój całego i mocnego zabezpieczenia przeciw większym niebezpieczeństwom". W literaturze przedmiotu znaleźć można twierdzenie, że ekonomiści i politycy w Europie w latach 30. XX wieku poszukiwali koncepcji ustroju pośredniego między liberalizmem i indywidualizmem a kolektywizmem i centralnym planowaniem. Podstawę do rozważań stanowi ogłoszona 15 maja 1931 roku w czterdziestą rocznicę opublikowania encykliki Leona XIII Rerum novarum encyklika Piusa XI Quadragesimo Anno (O odnowieniu ustroju społecznego i dostosowaniu go do normy prawa Ewangelii). Pius XI swą encykliką niejako włączył się do debaty nad wyborem ustroju społeczno-gospodarczego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Pachucki M. : Papież Pius XI. Żywot i rządy. Nakład Księgarni św. Wojciecha. Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin 1929.
 2. Majka J. ks. : Katolicka nauka społeczna. PIKC, Rzym 1987.
 3. Pius XI : Quadragesimo Anno. W : Dokumenty nauki społecznej Kościoła. Cz. !. Red. Radwan M., Dyczewski L., Kamińska L., Stanowski A., KUL, Rzym-Lublin 1996.
 4. Skrzeszewski Cz. : Katolicka nauka społeczna. KUL, Lublin 2003.
 5. Krasowski K. : Episkopat katolicki w II Rzeczypospolitej. Myśl o ustroju państwa - postulaty, realizacja. ŁAWICA, Warszawa-Poznań 1992.
 6. Dzielski M. : Bóg, wolność, własność. OMP, Kraków 2001.
 7. Sadowski M. : Państwo w doktrynie papieża Leona XIII. Kolonia Limited, 2002.
 8. Zwoliński A. ks. : Katolik i polityka. Gotów. Kraków 1995.
 9. Koperek J. : Nowe demokracje i spór o naturę społeczeństwa obywatelskiego. ADAM, Warszawa 2001.
 10. Stolarczyk J. : Katolicyzm społeczny. KiW, Warszawa 1969.
 11. Gardawski J. : Współczesny neokorporatyzm w ujęciu socjologii ekonomicznej. W : Szkice ze współczesnej teorii ekonomii. Red. Pacho W., SGH, Warszawa 2005.
 12. Marczewska-Rytko M. : Korporacjonizm w świetle społecznej nauki kościoła. W : religia i polityka. T. 1. Red. Grott B., UJ, Kraków 2000.
 13. Markiewicz S. : Chrześcijaństwo a związki zawodowe. IWZZ, Warszawa 1985.
 14. Stefanowicz J. : Chrześcijańska demokracja. PAX, Warszawa 1963.
 15. Piwowarczyk J. ks. : Kryzys społeczno-gospodarczy w świetle katolickich zasad. Skład Główny Księgarni Krakowskiej, Kraków 1932.
 16. Borutka T. : Katolicka nauka społeczna. Paulinianum, Częstochowa 1999.
 17. Hoeffner J. : Chrześcijańska nauka społeczna. WAM, Kraków 1993.
 18. Gocko J. : Ekonomia a moralność : poszukiwania teologicznomoralne. KUL, Lublin 1996.
 19. Novak M. : Liberalizm - sprzymierzeniec czy wróg Kościoła : Nauczanie społeczne Kościoła a instytucje. W Drodze. Poznań 1993.
 20. Grzybowski K., Sobolewska B. : Doktryna polityczna i społeczna papiestwa (1789-1968). PWN, Warszawa 1971.
 21. Poborski M. : Nauka społeczna Jana Pawła II. Kościół wobec wyzwań współczesności. WSP, Kielce 1993.
 22. Tanalski D. : Katolicyzm. Ewolucja ideologii.BP, PWN, Warszawa 1978.
 23. Osiatyński W. : Prawa natury, prawa naturalne, prawa człowieka. Zasada absolutna. "tygodnik Powszechny", 1997, nr 12.
 24. Macała J. : Polska katolicka w myśli politycznej II RP. A.Marszałek, Toruń 2005.
 25. Roszkowski A. : Korporacjonizm katolicki. Poznań 1932.
 26. Gazda Z. : Historia nurtu katolickiego w polskiej myśli ekonomicznej okresu Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). WSP, Kielce 1998.
 27. Łużyński W. ks. : Państwo pomocnicze. Nauczanie Jana Pawła II. KUL, Lublin 2001.
 28. Zwoliński A. ks. : Etyka bogacenia. WAM, Kraków 2002.
 29. Mazurek F.W. : Katolicka nauka społeczna - status metodologiczny i główne obszary problemowe. W : Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego. Red. S.Fel ks., J.Kupny bp., Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007.
 30. Borutka T. ks. : Społeczne nauczanie Kościoła : teoria i zastosowanie. Czuwajmy, Kraków 2004.
 31. Bokajło W. : Subsydiarność. W : Unia Europejska. Leksykon integracji.. Red. Bokajło W., Dzubka K., Europa 2004, Wrocław.
 32. Kozub-Ciembroniewicz W. : Korporacjonizm Włoch faszystowskich a idee korporacyjne encykliki "Quadragesimo Anno", Wrocław 1985.
 33. Chojnicka K. : Nauczanie społeczne Kościoła od Leona XIII do Piusa XII. Kraków 1993.
 34. Roszkowski A. ks. : Przebudowa korporacyjna Włoch w oświetleniu katolicko-społecznym. "przewodnik Społeczny", 1934, nr 8-9.
 35. Łętocha R. : Korporacjonizm w świetle publicystyki katolickiej lat trzydziestych. "Nomos", 2002, nr 37/38.
 36. Wawryn S. : Ku przebudowie ustroju w Polsce ."Prąd", 1935, nr 29.
 37. Jan Paweł II : Sollicitudo rei socialis. W : Encykliki Ojca Św. Jana Pawła II. T. 1. Wyd. św. Stanisława B.M. Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 1996.
 38. Izdebki H., Kulesza M. : Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. LIBER, Warszawa 1999.
 39. Piwowarski W. : Zasada pomocniczości a wspólnota europejska. W : Europa. Zadanie chrześcijańskie. Księga pamiątkowa z okazji 65. Rocznicy urodzin księdza profesora Helmuta Jurosa. Red. A.Dylus., ATK, Warszawa 1998.
 40. Morawski W. : Zmiana instytucjonalna. Społeczeństwo. Gospodarka. Polityka. Warszawa 1988.
 41. Steiner J. : Demokracje europejskie. WSP, Rzeszów 1993.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu