BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czech Sławomir (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Polityka gospodarcza jako sztuka wyboru. Wkład Ernsta Wigforssa w formowanie szwedzkiego modelu państwa dobrobytu
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, 2010, s. 295-309, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Polityka gospodarcza państwa, Szwedzki model państwa dobrobytu, Ekonomia dobrobytu, Społeczne funkcje państwa dobrobytu, Dobrobyt społeczny
State economic policy, Swedish model of the welfare state, Welfare economics, Social functions of the welfare state, Social welfare
Abstrakt
Analizując myśl Wigforssa nie sposób nie zwrócić uwagi na jeszcze jedno zagadnienie, czasem przemykające między wierszami, a innym razem ujawniane explicite, a mianowicie nieustanną próbę znalezienia równowagi pomiędzy ekstremalnymi formami różnych koncepcji społecznych. Wigforss stara się zbalansować wiele swoich postulatów nie faworyzując żadnego z nich. Pisząc o celach cząstkowych procesu socjalizacji zaznacza, iż nie należy forsować jednych kosztem drugich - powinny one być implementowane w sposób zrównoważony i równoczesny. Wigforss sprzeciwiał się również nadmiernej koncentracji władzy w społeczeństwie, co zaznaczył wyraźnie przy omawianiu nierówności społecznych i uprzywilejowaniu klas wyższych, ale także w kontekście władzy państwowej. Obawiał się on centralizacji władzy, a zatem postulował jej podział między państwo, związki zawodowe, organizacje konsumenckie oraz stowarzyszenia pracodawców43. Każde dążenie do skoncentrowania władzy w nielicznych rękach zagraża bowiem wolności i demokracji. Ta ostatnia zresztą jest najlepszym narzędziem osiągania równowagi w wielu kwestiach społecznych, stąd też Wigforss był jej wielkim zwolennikiem. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Wigforss E. : Materialisk historieuppfattning och klasskamp. Stockholm 1934.
 2. Tilton T.A. : A Swedish Road to Socialism : Ernst Wigforss and the Ideological Foundations of Swedish Social Democracy. "The American Political Science Review", 1979, Vol. 73/2.
 3. Wigforss E. : Utopier och verklighet. Dodatek do "Arbetet", 14.03.1972.
 4. Wigforss E. : Socialismem I socialdemokratin. "Tiden", 1949.
 5. Branting H., Danielsson A., Berman S. : The Primacy of Politics. Cambridge University Press, New York 2006.
 6. Wigforss E. : Ekonomisk demokrati. 1947.
 7. Wigforss E. : Socialism I var tid. Tidens Foerlag, Stockholm 1952.
 8. Wigforss E. : Skrifter I urval. Band V. Stockholm 1980.
 9. Wigforss E. : Har vi rad arbeta ? Tidens Foerlag. Stockholm 1932.
 10. Blyth M. : Great Transformation. Cambridge Univesrity Press, New York 2002.
 11. Carlson B. : The Long Retreat : Gustav Cassel and Eli Heckscher on the "New Economics" of the 1930s. W : Swedish Economic Thought. Explorations and Advances. Red. L. Jonung. Routledge, London/New York 1993.
 12. Wigforss E. : Socialreformer och socialism. "Arbetet", z 25.09.1972.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu