BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiktor Jan W. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Servqual w ocenie jakości kształcenia w szkole wyższej - możliwości i ograniczenia w świetle badań empirycznych
Servqual in the Assessment of Quality of University Education - Possibilities and Restrictions in the Light of Empirical Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 337, s. 40-50, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych
Słowa kluczowe
Marketing usług, Jakość kształcenia, Metoda SERVQUAL
Service marketing, Quality education, SERVQUAL method
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena jakości kształcenia w wyższej uczelni w perspektywie modelu luk jakości i założeń metody Servqual. Obejmuje trzy części. Pierwsza ukazuje syntezę podejść metodycznych do badania jakości usług. W drugiej podjęto dyskusję nad kategorią jakości kształcenia i szerzej jakości usług edukacyjnej wyższej uczelni. Z kolei część trzecia jest egzemplifikacją tytułowego problemu - na podstawie badań 773 absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie ukazuje podejście studentów-usługobiorców procesu uczelni do definiowania jakości studiów i rze(abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to assess the quality of university education in the perspective of the gap analysis model of service quality and Servqual method. This article is composed of three parts. The first one shows the synthesis of methodological approaches to the study of services' quality. In the second part the problem of quality of education and broader quality of university education services is discussed. The third part is an exemplification of the title problem. It presents the results of the research done on the sample of 773 graduates of the University of Economics in Krakow. It shows how they define the quality of university studies and the real meaning of 15 basic criteria for assessing the quality of service at the university.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ďaďo J., Petrovičová J., Kostková M., Marketing služieb, Epos, Bratislava 2006.
 2. Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa 1998, s. 18-20.
 3. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G., Współczesna ekonomika usług, PWN, Warszawa 2005.
 4. Hall H., Satysfakcja studenta jako przedmiot badań marketingowych, [w:] Badania marketingowe - skuteczność w zarządzaniu przedsiębiorstwem, red. K. Mazurek-Łopacińska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 97, Wrocław 2010, s. 187-197.
 5. Jonas A., Jakość usług, [w:] A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor, Marketing usług, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2012, s. 115-148.
 6. Mazur J., Zarządzanie marketingiem usług, Difin, Warszawa 2001.
 7. Payne A., Marketing usług, PWE, Warszawa 1997.
 8. Pluta-Olearnik M., Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, PWE, Warszawa 2006.
 9. Rogoziński K., Nowy marketing usług, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000, s. 14.
 10. Styś A. (red.), Marketing usług, PWE, Warszawa 2003.
 11. Wiktor J.W., Jakość usług edukacyjnych wyższej uczelni. Koncepcja - pomiar - egzemplifikacja, [w:] Marketing. Szkolnictwo i nauczanie, red. A. Drapińska, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2010, s. 11-28.
 12. Wiktor J.W., To ostatni studencki rajd - czyli studia w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w opinii absolwentów, maszynopis do użytku wewnętrznego, UE, Kraków 2012, s. 68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu