BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ptak Piotr (Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka w Warszawie)
Tytuł
Poglądy Jamesa Buchanana na politykę monetarną
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej - znaczenie kategorii wyboru w teoriach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, 2010, s. 310-322, tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Historia myśli ekonomicznej, Monetaryzm, Polityka pieniężna, Rynki finansowe
History of economic thought, Monetarist, Monetary policy, Financial markets
Buchanan James M.
Abstrakt
W podsumowaniu należy stwierdzić, że James Buchanan stawia mocny argument za konstytucyjnymi ograniczeniami nałożonymi na władzę monetarną i jej prawo do emisji waluty. Presja polityków, pragnących zaspokoić żądania swojego elektoratu, na wzrost wydatków państwowych oraz posunięcia obliczone na pozyskiwanie nowych głosów wyborców mogą prowadzić do psucia pieniądza. Finansowanie nowych wydatków państwowych przez podwyżkę podatków nie jest popularne politycznie. Znacznie łatwiej jest wymusić na banku centralnym obniżenie stóp procentowych, co sprawi, że kredyt stanie się tani i bardziej dostępny. Jednak nadmierna emisja pieniądza prowadzi najczęściej do inflacji z wszystkimi jej konsekwencjami. Przede wszystkim jej rezultatem jest zazwyczaj ciągła redystrybucja środków od społeczeństwa na rzecz państwa, ponieważ w większości państw stawki podatkowe nie są indeksowane wraz ze wzrostem cen, w związku z czym podatnicy poddani są nasilającej się presji fiskalnej. Ponadto, skutki inflacji wywierają bardzo zróżnicowany i często nierównomierny wpływ na poszczególne grupy społeczne. Osoby, które mają znaczny majątek w postaci różnych form własności lub np. papierów wartościowych, są zazwyczaj w stanie się obronić, ale osoby uzależnione od stałych dochodów są bezsilne i w rezultacie większość obywateli czerpiąca swoje dochody z pracy zarobkowej skazana jest na nieustanny konflikt z pracodawcami. Dłużnicy są nagradzani (w tym państwo), a oszczędzający karani. W gospodarce inflacyjnej społeczeństwo traktuje państwo jako jedyną siłę zdolną uchronić je od zła, którego głównym sprawcą jest to właśnie państwo. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Stankiewicz W. : Historia myśli ekonomicznej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.^Gray J. : O rządzie ograniczonym. Centrum im. Adama Smitha, Warszawa 1995.
 2. Friedman M. : Kapitalizm i wolność. Centrum im. Adama Smitha & Rzeczpospolita, Warszawa 1993.
 3. Friedman M., Schwartz A. : A Monetary History of the United States, 1867-1960. Princeton University Press, Princeton 1963.
 4. Pietrucha J. : Cele I metody realizacji polityki pieniężnej. AE, Katowice 1997.
 5. Sławiński A. : Rynki finansowe. PWE, Warszawa 2006.
 6. Albinowski S. : Próba empirycznej weryfikacji monetarystycznej teorii inflacji. "Ekonomista", 1993, nr 5-6.^Buchanan J., Tullock G. : The Calculus of Consent. University of Michigan Press, Michigan 1962.
 7. Ptak P. : Ile państwa w gospodarce ? Milton Friedman o ekonomicznej roli państwa. Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2008.
 8. Buchanan J. : Reductionist Reflection on the Monetary Constitution. "Cato Journal", 1989, Vol. 9, No. 2.
 9. Buchanan J., Brennan G. : Monopoly in Money and Inflation : The Case for a Constitution to Discipline Government. Hobart Paper 88, IEA, London 1981.
 10. Woodward B. : Maestro. Alan Greenspan, FED I amerykański boom. CeDeWu, Warszawa 2002.
 11. Friedman M. : He Has Set a Standard. "The Wall Street Journal", 2006, January.
 12. De Grauwe P., Grimaldi M. ; Exchange Rates, Prices and Money. A Long Run Perspective. "International Journal of Finance and Economics", 2001, No. 6(40.
 13. Brennan G., Buchanan J. : Revenue Implications of Money Creation under Leviathan in Inflation. "Money Creation, And Government Revenue", 1981, Vol. 71, No. 2.
 14. Dowd K. : Private Money : The Path to Monetary Stability. Hobart paper 112. IEA, London 1988.
 15. Hayek A.F. : Denationalization of Money - The Argument Refined. Hobart paper 70. Institute of Economics Affairs, London 1978.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu