BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grębosz Magdalena (Politechnika Łódzka), Otto Jacek (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Wykorzystanie map percepcji podczas realizacji strategii co-brandingu
The Application of Perceptual Mapping During Realisation of Co-Branding Strategy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 337, s. 51-59, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych
Słowa kluczowe
Marka wspólna, Percepcja, Strategia marketingowa
Co-branding, Perception, Marketing strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Mapy percepcji obrazują pozycję marek w umyśle konsumentów w kontekście określonych elementów wizerunku marki oraz umożliwiają dokonanie analizy zmian w percepcji wizerunków marek. Zmiany te wynikają z uwarunkowań zewnętrznych, ale spowodowane są także działaniami podejmowanymi przez firmy. Przykładem strategii wpływającej na zmianę postrzegania wizerunku marki jest strategia co-brandingu. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania map percepcji podczas doboru marek partnerskich do projektów co-brandingowych oraz podczas oceny efektów strategii co-brandingu. Wykorzystanie map percepcji umożliwia dokonanie oceny zarówno wizerunków marek produktów co-brandingowych, jak i wizerunków marek partnerskich a priori i a posteriori. W referacie zaprezentowano także wyniki badań przeprowadzonych wśród konsumentów z województwa łódzkiego.(abstrakt oryginalny)

Perceptual mapping is used to illustrate the brand position in the mind of the consumers taking into account the specific elements of the brand image. It allows also to analyze the changes in the perception of brand images. These changes are the result of external factors, but are also caused by actions taken by a company. Co-branding is an example of the strategy that changes the perception of the brand image. In the paper, the possibilities of application of perceptual mapping during the partners choice and the evaluation of co-branding effects by assessing the images of brands of co-branded products and partners brands (before and after the implementation of co-branding strategy) are presented. The paper also shows the results of research conducted among consumers in Lodz Voivodeship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker D.A., Building Strong Brands, The Free Press, New York 1996.
 2. Bontour A., Lehu J.M., Espalioux J.M., Lifting de marque - comment la marque doit-elle lutter contre les effets du vieillissement, Editions d'Organisation, Paris 2002.
 3. Dębski M., Kreowanie silnej marki, PWE, Warszawa 2009.
 4. Doyle P., Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
 5. Grębosz M., Co-branding. Koncepcja i uwarunkowania rozwoju, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1182, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
 6. Kaden R.J., Badania marketingowe, PWE, Warszawa 2008.
 7. Kall J., Kłeczek R., Sagan A., Zarządzanie marką, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 8. Kapferer J.N., Les marques, capital de l'entreprise, 4ème éd., Editions d'Organisation, Paryż 2007.
 9. Keller K.L., Apéria T., Georgson M., Strategic Brand Management. A European Perspective, Pearson Education, Harlow 2008.
 10. Kłeczek R., Kowal W., Waniowski P., Woźniczka J., Marketing: Jak to się robi, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1992.
 11. Kotler P., Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu, PWE, Warszawa 2005.
 12. Mazurek-Łopacińska K., Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
 13. Simonin B.L., Ruth J.A., Is a company known by the company it keeps? Assessing the spillover effects of brand alliances on consumer brand attitudes, "Journal of Marketing Research" 1998, vol. 35 (1).
 14. Skorek M., Marka we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 15. Spethmann B., Benezra K., Co-brand or be damned, "Brand Week" 1994, November 21.
 16. Washburn J.H., Till B.D., Priluck R., Co-branding: brand equity and trial effects, "Journal of Consumer Marketing" 2000, vol. 17(7).
 17. Urbanek G., Zarządzanie marką, PWE, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu