BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konecka-Szydłowska Barbara (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Nowe Skalmierzyce jako przykład małego miasta rozwojowego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, 2008, 125-140, rys. ,tab., bibliogr. , poz.6
Słowa kluczowe
Rozwój miasta, Rozwój lokalny, Struktura gospodarcza, Samorząd terytorialny
City development, Local development, Economic structure, Local government
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Przedstawiona w opracowaniu charakterystyka małego miasta Nowe Skalmierzyce pozwala na stwierdzenie, że ze względu na położenie geograficzne, swój dotychczasowy rozwój społeczno-gospodarczy i charakter powiązań funkcjonalnych z otoczeniem wykazuje ono cechy typowe dla miast, które można zaliczyć do kategorii małych miast rozwojowych16. Miasto jest dogodnie położone w układzie osadniczym i łatwo dostępne w sensie komunikacyjnym. Nowe Skalmierzyce należące administracyjnie do powiatu ostrowskiego i położone w strefie oddziaływania Kalisza są ośrodkiem silnym ekonomicznie, przyciągają inwestycje oraz siłę roboczą i, co najważniejsze, stanowią duży lokalny rynek pracy. Nowe Skalmierzyce to małe miasto, które potrafiło zaadaptować się do nowych warunków funkcjonowania gospodarki, a zachodzące zmiany ustrojowe wywołały nowe impulsy rozwojowe. Należy podkreślić, że bardzo ważną rolę w procesie rozwoju społeczno- -gospodarczego miasta odgrywa działalność władz samorządowych, które są inicjatorem wielu przedsięwzięć, w tym inwestycyjnych, na terenie miasta i gminy. W rankingu samorządów "Rzeczpospolitej" w 2005 r. gmina i miasto Nowe Skalmierzyce znalazły się na trzecim miejscu w kategorii gmin miejsko- -wiejskich i miejskich jako najlepiej zarządzana jednostka samorządu terytorialnego w Polsce.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Chojnicki Z.: Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. Studia KPZK PAN, t. 14. Warszawa 1966.
  2. Heffner K.: Małe miasta a rozwój obszarów wiejskich. Biuletyn KPZK PAN, z. 207. Warszawa 2003.
  3. Heffner K., Marszał T.: Uwarunkowania rozwoju i zmiany w zagospodarowaniu małych miast w Polsce w drugiej połowie XX w. Biuletyn KPZK PAN, z. 226. Warszawa 2006.
  4. Konecka-Szydłowska B.: Zmiany społeczno-gospodarcze w małych miastach woj. wielkopolskiego. W: Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. Red. M. Śmigielska i J. Słodczyk. Uniwersytet Opolski, Opole 2003.
  5. Kulesza M., Marszał T.: Małe miasta obszaru Polski Środkowej w okresie transformacji ustrojowej. Biuletyn KPZK PAN, z. 182. Warszawa 1998.
  6. Wywiad z władzami lokalnymi Nowych Skalmierzyc. "Gazeta Skalmierzycka" 2006, nr 6 (151).
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu