BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowron Stanisław (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Podejścia do badania klienta sieci organizacyjnej
Approach to Research of Organizational Network Customer
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 337, s. 68-77, rys., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych
Słowa kluczowe
Zachowania klientów, Sieć organizacyjna przedsiębiorstw, Badania marketingowe
Customer behaviour, Enterprise network, Marketing research
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono uwarunkowania, jakie klientowi narzucają organizacje sieciowe, co ma wpływ na kształtowanie jego potencjału nabywczego, jak również zachowań zakupowych. Omówiono klasyczne podejścia do badania klienta w sieci organizacyjnej, zdefiniowano status klienta i jego rolę w sieci organizacyjnej. Rozwinięto formułę relacji sieciowej, której istotą jest proces wymiany wiedzy i doświadczenia, prowadzący do modyfikacji potencjału zakupowego klienta. Daje to podstawę do przyjęcia schematu działania klienta w sieci organizacyjnej jako bazy do badania jego zachowań.(abstrakt oryginalny)

The article describes the conditions which are imposed on a customer by network organizations. This has an influence on the development of the purchase potential as well as buying behaviors of customers. The classic approach to customer research in organizational networks was discussed and the status of the client and its role in the organizational network were defined. A formula of network relations was developed being the essence of the whole process of knowledge and experience exchange that leads to a modification of the customer's buying potential. That gives a basis for the adoption of a customer activity schema in the organizational network as a basis for the examination of their behaviors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Gąsior M., Zarządzanie dystrybucją produktów IT w warunkach wpływu Internetu na zachowanie konsumenta, praca doktorska, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, 2011.
  2. Gummeson E., Many to many marketing as grand theory, ,,A Nordic School Contribution", [w:] R.F. Lusch, S.L. Vargo (eds.), The Service-dominant Logic of Marketing. Dialog. Debate and Directions, Sharpe 2006.
  3. Mowen J.C., Beyond consumer decision making, ,,Journal of Consumer Marketing" 1988, no. 5.
  4. Sagan A., Konsument w układach sieciowych - specyfika podejść badawczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 660, Ekonomiczne Problemy Usług nr 72, Marketing Przyszłości. Trendy, Strategie, Instrumenty, Szczecin 2011.
  5. Sak-Skowron M., Strategie rozwoju sieci medycznych: pomiędzy efektem skali a efektem sieciowym, praca doktorska, Akademia Leona Koźmińskiego, 2011.
  6. Skowron S., Klient w sieci organizacyjnej, Difin, Warszawa 2013.
  7. Vargo S.L., Lusch R.F., Service-dominant logic: continuing the evolution, ,,Journal of the Academy Marketing Science" 2008, vol. 36, no. 1.
  8. Watson R.T., Pitt L.F., Berthon P., Zinkhan G.M., U-comerce: expanding the universe of marketing, ,,Academy of Marketing Science" 2002, no. 30 (4).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu