BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miszczuk Andrzej (Uniwersytet Warszawski), Ponikowski Henryk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Potencjał społeczno-ekonomiczny małych miast regionu lubelskiego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, 2008, 157-175, rys. ,tab., bibliogr. , poz.9
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy
Social economic development
Kraj/Region
Polska, Województwo lubelskie
Poland, Lubelskie voivodship
Abstrakt
Małe miasta określane na podstawie kryterium demograficznego jako te, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys.19, stanowią ważny element regionalnego systemu osadniczego. Potencjał społeczno-ekonomiczny tych miast odgrywa istotną rolę zarówno w rozwoju lokalnym Jak i regionalnym. Jest bowiem podstawowym czynnikiem endogenicznym, stwarzającym warunki do aktywności gospodarczej i społecznej mieszkańców oraz umożliwiającym pełnienie przez te jednostki osadnicze funkcji endo- i egzogenicznych. Podczas analizy potencjału społeczno-ekonomicznego małych miast nasuwa się pytanie, czy w regionalnym systemie osadniczym małe miasta mają tylko znaczenie lokalne, czy też tworząc sieć powiązań funkcjonalno-przestrzennych mogą wzmacniać konkurencyjność regionalną. Obserwuje się bowiem [...] względnie korzystną sytuacją tych regionów (województw), w granicach których są usytuowane w całości łub w części duże aglomeracje miejskie , ale potencjał małych miast może także stanowić katalizator konkurencyjności regionalnej.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Broszkiewicz R.: Podstawy gospodarki miejskiej, AE, Wrocław 1997.
  2. Drobek W.: Najmniejsze miasta w Polsce (1989-2003). W: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny. Red. K. Heffner. AE, Katowice 2005.
  3. Ekonometria przestrzenna. Red. A. Zeliaś. PWE, Warszawa 1991.
  4. Greszta J.: Miejska sieć osadnicza makroregionu środkowowschodniego. Struktury funkcjonalno-hierarchiczne. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. Biuro Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Lublinie. "Studia Regionalne", nr 8, Lublin 1998.
  5. Heffner K.: Małe miasta w rozwoju obszarów wiejskich. W: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny. Red. K. Heffner. AE, Katowice 2005.
  6. Korcelli P.: Sterowanie przekształceniami strukturalnymi aglomeracji miejskich. W: Podstawy naukowo-badawcze polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 1997.
  7. Ostasiewicz W.: Statystyczne metody analizy danych. AE, Wrocław 1999.
  8. Zaktualizowana Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. "Studia Regionalne i Lokalne" 2006, T. II
  9. Żebrowski W.: Małe miasta w Polsce - wybrane aspekty współczesnej definicji. W: Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny. Red. K. Heffner. AE, Katowice 2005.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu