BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogala Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Białowąs Sylwester (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Skuteczność procesu komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie
Effectiveness of internal Communications Process in the Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 337, s. 78-87, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Badania marketingowe - kontekst funkcjonowania przedsiębiorstw i sieci organizacyjnych
Słowa kluczowe
Komunikowanie wewnętrzne, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Komunikowanie skuteczne
Internal communication, Communication in organisation, Effective communication
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Skuteczność komunikacji w przedsiębiorstwie w istotny sposób warunkuje jego sprawne funkcjonowanie, dlatego też tak ważne jest kontrolowanie jej przebiegu. Ze względu na złożoną systematykę celów tego procesu analizie należy poddawać stopień realizacji każdego z nich, co jest równoznaczne z przyjęciem prakseologicznego spojrzenia na zagadnienie skuteczności porozumiewania się w organizacji. Celem głównym niniejszych rozważań jest kwantyfikacja relacji obszarów w skuteczności komunikacji wewnętrznej. Z kolei za cel pośredni przyjęto ustalenie czynników w największym stopniu warunkujących realizację poszczególnych celów działań komunikacyjnych skierowanych do pracowników.(abstrakt oryginalny)

The effectiveness of communications in the company significantly determines its proper functioning, therefore it is important to control its course. Taking into account the range scope of internal communications process objectives, the analysis must concern the degree of achievement of all its goals, which is tantamount to accepting the praxeological perspective on the subject of its effectiveness. The main purpose of these deliberations is the quantification of the relationship areas in the effectiveness of communication addressed to the employees. Moreover, the establishment of the factors determining in the highest degree the achievement of particular internal communications goals was adopted as the intermediate objective.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Asif S., Sargeant A., 2000, Modelling internal communications in the financial services sector, European Journal of Marketing, Vol. 34, No. 3/4.
 2. Clampitt P., Downs C., 1993, Employee perceptions of the relationship between communication and productivity: a field study, Journal of Business Communication, Vol. 30, No. 1.
 3. Donjean Ch., 2006, La communication interne, Edi.pro, Liège.
 4. Finney S., 2011, Stakeholder perspective on internal marketing communication, Business Process Management Journal, Vol. 17, No. 2.
 5. Gros U., 2003, Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, PWN, Warszawa.
 6. Hargie O., Rainey S., Dickson D., 2003, Working Together, Living Apart: Inter-group Communication within Organizations in Northern Ireland, w: Communication Research and Media Science in Europe, eds. A. Schorr, W. Campbell, M. Schenk, Mouton de Gruyter, Berlin.
 7. Linke A., Zerfass A., 2011, Internal communication and innovation culture: developing a change framework, Journal of Communication Management, Vol. 15, Iss: 4, s. 332-348.
 8. Malaval P., Décaudin J.M., 2012, Pentacom: Communication corporate, interne, financière, marketing b-to-c et b-t-b, ed. 3, Pearson France, Paris.
 9. Rencker E., 2008, Le nouveau visage de la com' interne: réflexions, méthodes, guide pour l'action, Éditions d'Organisation Groupes Eyrolles, Paris.
 10. Rogala A., 2013, Determinanty skuteczności komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, niepublikowana praca doktorska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 2013.
 11. Rosengren K.E., 2006, Communication: An Introduction, Sage Publications Ltd, London - Thousand Oaks - New Delhi.
 12. Stankiewicz J., 2006, Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu