BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Suchta Jerzy (Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki TWP w Olsztynie), Jasiński Janusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Zmiany w potencjale społeczno-ekonomicznym małych miast regionu Warmii i Mazur
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, 2008, 177-190, rys. ,tab., bibliogr. , poz.5
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Demografia miasta, Bezrobocie
Social economic development, City demography, Unemployment
Kraj/Region
Polska, Województwo warmińsko-mazurskie
Poland, Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Formalnym kryterium wyróżniającym "małe miasta" jest ich wymiar ludnościowy. W niniejszym opracowaniu za małe miasta uznano te, w których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. osób21. Potencjał społeczno-ekonomiczny małych miast i powiązanych z nimi obszarów istotnie oddziałuje na kierunki rozwoju lokalnego. Tradycyjną i podstawową funkcją małych miast jest obsługa rolnictwa i związanej z nim bezpośrednio i pośrednio ludności wiejskiej, jednak w miarę rozwoju społeczno - gospodarczego następuje coraz większe ich zróżnicowanie zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i społeczno-ekonomicznym. Stąd na terenach objętych postępującą urbanizacją obserwujemy zmniejszenie funkcji małych miast związanych z rolnictwem i jego obsługą na korzyść pełnienia innych funkcji. W opracowaniu szczegółową analizą objęto zmiany i tendencje występujące w potencjale społeczno-ekonomicznym małych miast w województwie warmińsko-mazurskim. Województwo to jest czwarte pod względem zajmowanego obszaru na mapie administracyjnej kraju. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bagiński E.: Małe miasta w strukturze osiedleńczej Polski. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1988
  2. Bisaga A.: Małe i średnie miasta jako lokalne centra rozwoju regionalnego. Uniwersytet Opolski, Opole 2004
  3. .Jaroszyńska M.: Czynniki rozwoju małych miast. W: Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym. Red. K. Heffner, T. Marszał. Biuletyn KPZK PAN, z. 220. Warszawa 2005
  4. Jerczyński M.: Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast. W: Statystyczna charakterystyka miast - Funkcje dominujące. GUS, Warszawa 1977
  5. Kulas J.: Problemy rozwoju małych miast woj. warmińsko-mazurskiego. W: Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym. Red. K. Heffner, T. Marszał. Biuletyn KPZK PAN, z. 220. Warszawa 2005
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu