BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwietniewska-Sobstyl Małgorzata (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Social media jako innowacyjne narzędzie budowania kapitału społecznego klastrów
Social Media as an Innovative Tool Supporting Social Capital Building in Clusters
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 4 (24), s. 101-117, rys., tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Kapitał społeczny, Media społecznościowe, Sieć organizacyjna przedsiębiorstw
Business cluster, Social capital, Social media, Enterprise network
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł nawiązuje do koncepcji klastrów jako modelu organizacji opartej na współpracy w sieci. Prezentuje nowoczesne podejście do budowania relacji społecznych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz klastra, za pomocą aktywnego uczestnictwa w social media. Zawiera wyniki badań aktywności stron klastrów polskich i zagranicznych umieszczonych w najpopularniejszym portalu społecznościowym.(abstrakt oryginalny)

The article refers to the concept of clusters as a model of organization based on networking. It presents a modern approach to building social relationships both inside and outside the cluster, with active participation in social media. It contains the results of activity studies of selected polish and foreign clusters placed in the most popular social networking site.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojar E.: Clusters - the Concept and Types. Examples of Clusters in Poland, [in:] Bojar E., Olesiński Z. (ed.): The emergence and development of clusters in Poland. Difin, Warszawa 2007.
 2. Brodzicki T., Szultka S., Tamowicz P., Wojnicka E.: Niebieskie Księgi 2004. Rekomendacje nr 11. Polityka wspierania klastrów. Najlepsze Praktyki. IBnGR, Gdańsk 2004.
 3. Maciejczak M., Muniak R.: Zastosowanie koncepcji potrójnej heliksy w tworzeniu narzędzi informatycznych dla sektora publicznego. X Jubileuszowa Konferencja "Komputerowo zintegrowane zarządzanie", Zakopane, 15-17.01.2007.
 4. Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013.
 5. Putkiewicz W., Stokowska D.: Klastry a rozwój regionalny i lokalny - wzajemne uwarunkowania, [w:] Bojar E. (red.): Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Lublin 2006.
 6. Putnam R., Leonardi R., Nanetti R.Y.: Demokracja w działaniu: tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 1995.
 7. Roberts A.C.: Procedures and Responsibilities Involved in the Implementation and Sustainability of a System of Innovation.
 8. Skawińska E., Zalewski R.I.: Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska, PWE, Warszawa 2009.
 9. Stachowicz J.: Zarządzanie kapitałem społecznym, procesem organizowania i rozwoju klastrów, doświadczenia z prac nad organizowaniem klastrów przemysłowych w województwie śląskim, [w:] Bojar E. (red.): Klastry jako narzędzia lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego. Politechnika Lubelska, Lublin 2006.
 10. Szultka S., Brodzicki T., Wojnicka E.: Klastry - trochę teorii, [w:] Szultka S. (red.): Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski. IBnGR, Gdańsk 2004.
 11. Wildowicz-Giegiel A.: Rola kapitału społecznego w procesie tworzenia i transferu wiedzy, [w:] Pangsy-Kania S., Piech K. (red.): Innowacyjność w Polsce w ujęciu regionalnym: nowe teorie, rola funduszy unijnych i klastrów. Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2008.
 12. http://antyweb.pl/raport-social-enterprise-2012-jak-firmy-wykorzystuja-social-mediaw- polsce/, dostęp 20.07.2013.
 13. http://noonestudio.pl/jest-web-2-0/, dostęp 20.07.2013.
 14. www.essays.se, dostęp10.05.2013.
 15. www.merriam-webster.com/dictionary/social%20media, dostęp 20.07.2013.
 16. www.rivassanti.net/notas-sobre-Las-Redes-Sociales/Estadisticas-de-volumen-deusuarios- Facebook-y-Redes-Sociales.php, dostęp 20.07.2013.
 17. www.facebook.com/photo.php?fbid=479445712140245&set=a.341949632556521.8294 4.332341550183996&type=1&relevant_count=1&ref=nf, dostęp 20.07.2013.
 18. www.facebook.com/photo.php?fbid=531216590272520&set=a.423305341063646.9602 1.416129785114535&type=1&theater, dostęp 20.07.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu