BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pabian Aleksander (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Koncepcja wieczystej restytucji jako proekologiczna alternatywa polityki zero zwrotów
The Concept of Perpetual Restitution as a Proecological Alternative to the Zero-Returns Policy
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 4 (24), s. 119-128, rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Dystrybucja produktu, Logistyka zwrotna, Organizacja i zarządzanie
Product distribution, Reverse logistics, Organisation and management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Koncepcja zero zwrotów oparta jest na założeniu, że producent w żadnych okolicznościach nie akceptuje zwrotów. Pełna odpowiedzialność za produkty zostaje scedowana na dalszego (niebędącego dystrybutorem) pośrednika w kanale dystrybucji. Doświadczenia przedsiębiorstw pokazują, że zero-returns policy nie jest rozwiązaniem przynoszącym firmom oczekiwane rezultaty. Ograniczenia, jakie niesie ze sobą to podejście zmusza do poszukiwania alternatywnych rozwiązań. Jedno z nich autor proponuje określić mianem wieczystej restytucji. Przedstawia je w artykule oraz podkreśla korzyści płynące z jego stosowania.(abstrakt oryginalny)

Zero-returns concept is based on assumption that manufacturer never and under no conditions takes care of the turnabouts. Full responsibility for the goods is transferred to the further (non-distributor) dealer from the distribution channel. Experience from the companies' practice shows that zero-returns policy doesn't bring the expected results. Limitations posed by this approach forces to look for alternative solutions. One of them, the author proposes to call: perpetual restitution. Presents it in the article and notes advantages coming from its implementation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altkorn J.: Strategia marki. PWE, Warszawa 1999.
 2. Amster M.: American classic. Zippo lighter. "Popular Mechanics", No. 8, 1994.
 3. Baran R.: Dystrybucja jako element marketingu, [w:] Garbarski L. (red.): Marketing. Przewodnik. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 2004.
 4. Bartol K.M. Martin D.C.: Management. McGraw-Hill, New York-St. Louis-San Francisco-Auckland-Bogota-Caracas-Hamburg-Lisbon-London-Madrid-Mexico-Milan- Montreal-New Delhi-Paris-San Juan-Sao Paulo-Singapore-Sydney-Tokyo-Toronto 1991.
 5. Boone L.E., Kurtz D.L.: Management. McGraw-Hill, New York-St. Louis-San Francisco-Auckland-Bogota-Caracas-Hamburg-Lisbon-London-Madrid-Mexico-Milan- Montreal-New Delhi-Paris-San Juan-Sao Paulo-Singapore-Sydney-Tokyo-Toronto 1992.
 6. Bowersox D.J., Closs D.J., Cooper M.B.: Supply chain logistics management. McGraw- Hill International Edition, Boston-Burr Ridge-Dubuque-Madison-New York-San Francisco-St. Louis-Bangkok-Bogota-Caracas-Kuala Lumpur-Lisbon-London-Madrid- Mexico City-Milan-Montreal-New Delhi-Santiago-Seoul-Singapore-Sydney-Taipei- Toronto 2010.
 7. Donnelly J.H., Gibson J.L., Ivancevich J.M.: Fundamentals of management. IRWIN, Homewood, Boston 1992.
 8. Gaimari A.: Where to wear. Fairchild & Gallagher, New York 2006.
 9. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 1996.
 10. Hollensen S.: Global marketing. Pearson Education, Ltd., Harlow 2007.
 11. Ivancevich J.M., Lorenzi P., Skinner S.J., Crosby P.B.: Management. Quality and competitiveness. IRWIN, Burr Ridge, Illinois, Boston, Massachusetts, Sydney 1994.
 12. Kaplan R.S., Norton D.P.: Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. PWN, Warszawa 2010.
 13. Kourdi J.: Business strategy. A Guide to taking your business forward. Profile Books Ltd., London 2009.
 14. Lipiecki J.: Charakterystyka strategii przedsiębiorstwa. "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa", nr 4, 1996.
 15. Mangan J., Lalwani C., Butcher T., Javadpour R.: Global logistics & supply chain management. John Wiley & Sons Ltd., London 2012.
 16. Ober S.: Business communication. CENGAGE Learning, 2002.
 17. Obłój K., Trybuchowski M.: Zarządzanie strategiczne, [w:] Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1995.
 18. Pabian A.: Promocja. Nowoczesne formy i środki. Difin, Warszawa 2006.
 19. Palmer R., Cockton J., Cooper G.: Managing marketing. Marketing success through good management practice. Elsevier, Amsterdam-Boston-Heidelberg-London-New York-Oxford-Paris-San Diego-San Francisco-Singapore-Sydney-Tokyo 2007.
 20. Pinney T.: The letters of Rudyard Kipling. Vol. 5: 1920-1930. University of Iowa Press, Iowa City 2004.
 21. Pirlet I.A.: Standardization of the reverse logistics process. Characteristics and added value, [in:] Nikolaidis I. (ed.): Quality management in reverse logistics. Springer, London 2013.
 22. Robbins S.P., De Cenzo D.A.: Podstawy zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 23. Rogers D.R., Tibben-Lembke R.S.: Going backwards. Reverse logistics trends and practices. Reverse Logistics Executive Council, Pittsburg 1998.
 24. Starostka-Patyk M.: Logistics of waste flows. Valahia University Press, Targoviste 2012.
 25. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr: Kierowanie. PWE, Warszawa 2001.
 26. Wisner J.D., Stanley L.L.: Process Management. Creating value along the supply chain. Thomson South-Western, Mason 2008.
 27. Worthington I., Britton C.: The business environment. Prentice Hall, Harlow-London- New York-Boston-San Francisco-Toronto-Sydney-Singapore-Hong Kong-Tokyo-Seoul- Taipei-New Delhi-Cape Town-Madrid-Mexico City-Amsterdam-Munich-Paris-Milan 2009.
 28. www.church-footwear.com/en/UK/history, dostęp 15.06.2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu