BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietras Paweł (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Bariery współpracy przy wdrażaniu innowacji w organizacji sieciowej na styku sektora przedsiębiorstw I B+R
The Barriers in the R&D - Industries Network Organizations' Cooperation in the Process of Implementing Innovation
Źródło
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2013, nr 4 (24), s. 129-149, rys., tab., wykr., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacje w organizacji, Komercjalizacja, Badania i rozwój (B+R), Organizacje sieciowe
Innovations, Innovations in organization, Commercialization, Research & Development (R+D), Network organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu została przybliżona problematyka związana z innowacyjnością i wdrażaniem innowacji oraz wykorzystywaniem w tym celu związków partnerskich o charakterze sieciowym. Artykuł prezentuje również wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców i jednostek sektora B+R województwa łódzkiego, przeprowadzone w celu identyfikacji barier wzajemnej współpracy w ramach sieci partnerskich.(abstrakt oryginalny)

This study presents issues related to innovation and implementation of innovation and the use for this the network organizations. This paper presents the results of research carried out among business units and R&D sector in Lodz region. The research was carried out in order to identify barriers to mutual cooperation in the partner network.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Avermaete T., Viaene J., Morgan E.J., Crawford N.: Determinants of innovation in small food firms. "European Journal of Innovation Management", No. 6(1), 2003.
 2. Boguszewicz T.: Innowacje nie muszą kosztować. "Rzeczpospolita", 11.12.2008.
 3. Bryson J., Wood P., Keeble D.: Business networks, Small Firm Flexcibility and Regional Development in UK Business Service. "Enterpreneurship and Regional Development", No. 5, 1993.
 4. Castells M.: Społeczeństwo w sieci. PWN, Warszawa 2008.
 5. Cygler J.: Organizacje sieciowe jako forma współdziałania przedsiębiorstw, [w:] Romanowska M., Trocki H. (red.): Przedsiębiorstwo partnerskie. Difin, Warszawa 2002.
 6. de Jong J.P.J., Marsili O.: The fruit flies of innovations: a taxonomy of innovative small firms. "Research Policy", No. 35(2), 2006.
 7. Francik A., Pocztowski A.: Procesy innowacyjne. Akademia Ekonomiczna, Kraków 1991.8. Głodek P., Pietras P.: Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP. PARP, Warszawa 2011.
 8. Głodek P., Pietras P.: Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP. PARP, Warszawa 2011.
 9. Głodek P., Pietras P.: Źródła finansowania dla komercjalizacji technologii i wiedzy. PARP, Warszawa 2011.
 10. Heidenreich, M.: Innovation patterns and location of European low- and medium technology industries. "Research Policy". No. 38(3), 2009.
 11. Janasz W. (red.): Strategie innowacyjne przedsiębiorstw. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
 12. Janasz W., Kozioł K.: Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa 2007.
 13. Jasiński A.H.: Innowacje techniczne a działalność marketingowa. Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa 1998.
 14. Juchniewicz M., Grzybowska B.: Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. PARP, Warszawa 2010.
 15. Kirner E., Kinkel S., Jaeger A.: Innovation paths and the innovation performance of lowtechnology firms - an empirical analysis of German industry. "Research Policy", No. 38(3), 2009.
 16. Matusiak K.B. (red.): Innowacje o transfer technologii. PARP, Warszawa 2005.
 17. Niedzielski P.: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych, [w:] Filipiak B., Panasiuk A. (red.): Przedsiębiorstwo usługowe. Zarządzanie. PWN, Warszawa 2008.
 18. Pomykalski A.: Innowacje. Politechnika Łódzka, Łódź 2001.
 19. Santarek K. (red.): Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii. PARP, Warszawa 2008.
 20. Stawasz E.: Raport z badań "Analiza potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP w woj. łódzkim". Łódź 2004.
 21. Szarucki M.: Etapy procesu innowacyjnego w przedsiębiorstwie, www.naukaigospodarka.pl, 2009.
 22. Zieleniewski J.: Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-6116
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu