BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pałka Ewa
Tytuł
Klasyfikacja funkcjonalna małych miast województwa Świętokrzyskiego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, 2008, 207-222, tab. , bibliogr. poz.17
Słowa kluczowe
Historia miasta, Miasto, Gospodarka, Ekonomia, Prognozy gospodarcze
History of city, City, Economy, Economics, Economic forecast
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem opracowania jest próba wyznaczenia typów funkcjonalnych małych miast województwa świętokrzyskiego na podstawie wielkości i struktury bazy ekonomicznej. Przedmiot badań stanowi zbiór 24 małych miast województwa świętokrzyskiego. Zakres przestrzenny obejmuje województwo świętokrzyskie. Badania przeprowadzono w 2004 r. Zakres czasowy objął 2004 r. i on był podstawą wszystkich badań i analiz. Do metod statystycznych wykorzystanych w pracy należał wskaźnik nadwyżki pracowników. Klasyfikacja miast na podstawie maksymalnych i minimalnych proporcji zatrudnienia w sektorach gospodarki pozwoliła na wydzielenie typów funkcjonalnych. Przy realizacji założonego celu pracy wykorzystano informacje pochodzące ze źródeł publikowanych. Dane liczbowe dotyczące pracujących w gospodarce narodowej według Sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności w podziale na miasta i gminy pochodziły z Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Kielcach. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bochiński J., Zawadzki J.: Nowy podział terytorialny. Świat Książki, Warszawa 1999.
 2. Dziewoński K.: Baza ekonomiczna i struktura miast. Studium rozwoju pojęć, metod i zastosowań. Prace Geograficzne, IG i PAN nr 63. Warszawa 1967
 3. Hoyt H.: The economic status of the New York Metropolitan Region in 1944. New York 1944
 4. Jerczyński M.: Typy funkcjonalne miast polskich wg Williama Olssona. "Przegląd Geograficzny" 1969, t. 20, z. 2
 5. Jerczyński M.: Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce. W: Studia nad strukturą funkcjonalną miast. Prace Geograficzne IG PAN, nr 97. Warszawa 1973
 6. Jerczyński M.: Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast. W: Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące. Statystyka Polski. GUS, Warszawa 1977
 7. Kosiński L.: Zagadnienia struktury funkcjonalnej miast polskich. "Przegląd Geograficzny' 1958, t. 24, z. 1
 8. Kostrowicki J.: O funkcjach miastotwórczych i typach funkcjonalnych miast. "Przegląd Geograficzny" 1952, t. 20, z. 1-2 .
 9. Kozak A.: Baza ekonomiczna i klasyfikacja funkcjonalna miast województwa kieleckiego. Studia Kieleckie, Kielce 1991
 10. Koźmiński K.: Zagłębie Staropolskie w Kieleckiem. Opis krajoznawczy. PWN, Warszawa 1955
 11. Kwiatek J., Lijewski T.: Leksykon miast polskich. Muza S.A., Warszawa 1998
 12. Maik W.: Podstawy geografii miast. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1997
 13. Pazdur S., Zieliński J.: Województwo kieleckie. W: Miasta polskie w tysiącleciu. T. 1, KAW, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969
 14. Szczepkowski J.: Kielecczyzna - kształtowanie się indywidualności regionalnej województwa. "Czasopismo Geograficzne" 1971, t. 43, z, 2
 15. Zajchowska S.: Podział funkcjonalny miast Wielkopolski. "Czasopismo Geograficzne" 1967, t. 38, z. 1
 16. Zdrojewski E.: Zarys geografii osadnictwa. WSP, Słupsk 1994
 17. Żurek A.: Struktura przestrzenna przepływów ludności miast województwa kieleckiego. Prace Geograficzne IG i PZ PAN, nr 113. Warszawa 1975
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu