BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmytkie Robert (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Funkcje miast - zlepieńców
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, 2008, 223-239, tab. , bibliogr. poz.8
Słowa kluczowe
Miasto, Ludność miejska, Urbanizacja, Administracja lokalna
City, Urban population, Urbanisation, Local administration
Kraj/Region
Polska, Dolny Śląsk
Poland, Lower Silesia
Abstrakt
Struktura funkcjonalna miast-zlepieńców wpływa także na charakter i siłę powiązań między poszczególnymi miejscowościami tworzącymi miasto, a co za tym idzie i na spójność miasta. Zróżnicowanie funkcjonalne miast-zlepieńców wyraża się bowiem również w ich zróżnicowaniu fizjonomicznym oraz w mentalności mieszkańców. Dotyczy to zwłaszcza zlepieńców miejsko-wiejskich, w których strukturze wyodrębnia się podział miasta na dwie części: miejską i wiejską, o specyficznych funkcjach, fizjonomii oraz silnym poczuciu odrębności społeczności lokalnych. Jednocześnie zróżnicowanie funkcjonalne miast- -zlepieńców stanowi istotny problem w ich zagospodarowaniu przestrzennym, które musi uwzględniać specyficzne funkcje poszczególnych miejscowości, a zarazem dążyć do scalenia przestrzennego i funkcjonalnego miasta.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dziewoński K.: Zagadnienia typologii morfologicznej miast w Polsce. "Czasopismo Geograficzne" 1962, nr 33
  2. Dziewoński K., Jerczyński M.: Współczesne procesy urbanizacji w Polsce. Statystyczna charakterystyka miast. Funkcje dominujące. "Statystyka Polski" nr 85. GUS, Warszawa 1977
  3. Kwiatek J., Lijewski T.: Leksykon miast polskich. Muza, Warszawa 1998
  4. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 1998 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 1998
  5. Szczepański M.S.: "Miasto socjalistyczne" i świat społeczny jego mieszkańców. Rozwój regionalny. Rozwój lokalny. "Samorząd Terytorialny" 1991, nr 32
  6. Szmytkie R.: Boguszów-Gorce - zespól małych miast. W: Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym. Red. K. Heffner, T. Marszał. Biuletyn KPZK PAN, nr 220. Warszawa 2005
  7. Szmytkie R.: Zlepieńce miejsko-wiejskie jako gminy miejskie w Sudetach. W: Małe miasta - studium przypadków. Red. K. Heffner, T. Marszał. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2006
  8. Zmiany administracyjne miast 1945-1984. "Statystyka Polski, Statystyka Regionalna", nr 7. GUS, Warszawa 1985.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu