BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chądzyńska Elżbieta (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Zmiany funkcji małych miast i ich wpływ na rozwój analiza wybranych przykładów
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, 2008, 241--261, tab. ,rys. , bibliogr. poz.9
Słowa kluczowe
Rozwój miasta, Demografia, Gospodarka, Infrastruktura społeczna, Infrastruktura techniczna, Turystyka
City development, Demography, Economy, Social infrastructure, Technical infrastructure, Tourism
Kraj/Region
Polska, Kłodzko
Poland
Abstrakt
W sensie historycznym rozwój miast odbywał się zgodnie z pewną organizacją przestrzenną, która zarówno w przeszłości, jak i obecnie determinowana jest strukturą funkcjonalną. Rozwój jednostek osadniczych zależy od wielu czynników, np. położenia i warunków naturalnych, dostępności komunikacyjnej, warunków prowadzenia działalności gospodarczej, przepisów prawnych, jakości planowania przestrzennego i innych. Te czynniki mają wpływ głównie na gospodarcze i społeczne zmiany w miastach, co wiąże się ze zmianami w sferze funkcjonalnej. Zmiany funkcji miasta skutkują zmianami w obszarze jego struktury przestrzennej, a więc zmianami lokalizacji różnych rodzajów aktywności w przestrzeni miasta, zmieniając jego wygląd zewnętrzny, rozplanowanie i krajobraz urbanistyczny. W kolejnych okresach rozwoju miast różne czynniki odgrywały znaczącą rolę. Badając rozwój danej jednostki w określonym przedziale czasowym należy brać pod uwagę różnorodność czynników, ich znaczenie i zmienność w czasie. Zbiory czynników w przypadku różnych miast mogą się znacznie różnić. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bagiński E.: Sieć osadnicza województwa dolnośląskiego (wybrane elementy społeczne, demograficzne, przestrzenne) W: Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą Dolnego Śląska. Red. E. Bagiński. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004
  2. Becla A., Ciechelska A., Czaja S.: Podstawowe determinanty rozwoju małych miast regionu wałbrzyskiego na początku XXI stulecia. W: Rozwój miast i zarządzanie gospodarką miejską. Red. J. Słodczyk. Opole 2004
  3. Chądzyńska E.: Model empiiycznych badań preferencji mieszkańców - wybrane metody matematyczne. Wrocław 2001
  4. Chądzyńska E., Litwińska E.: Przemiany struktury przestrzennej małych miast w opinii młodych mieszkańców. W: Male miasta a rozwój lokalny i regionalny. Red. K. Heffner. AE, Katowice 2005
  5. Chojnicki Z.: Koncepcja terytorialnego systemu społecznego. "Przegląd Geograficzny" 1998, t. LX, z. 4
  6. Fortuński B.: Inwestycje gminne i ich wpływ na rozwój terenów podmiejskich. W: Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej. Red. J. Słodczyk. Uniwersytet Opolski, Opole 2004
  7. Heliak M.: Wybrane wskaźniki funkcji turystycznej w gminach województwa dolnośląskiego. W: Wybrane wyniki badań nad miejską siecią osadniczą Dolnego Śląska. Red. E. Bagiński. Politechnika Wrocławska, Wrocław 2004
  8. Strategia rozwoju powiatu kłodzkiego. Starostwo Powiatowe w Kłodzku, Kłodzko 2003
  9. Warszyńska J., Jackowski A.: Podstawy geografii turyzmu. PWN, Warszawa 1978
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu