BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukla Bogusława
Tytuł
Źródła finansowania rozwoju małych miast w dobie integracji europejskiej
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, 2008, 303-316, bibliogr. poz.14
Słowa kluczowe
Rozwój miasta, Integracja gospodarcza Polski z UE, Źródła finansowania, Wydatki budżetowe, Środki unijne
City development, Poland's economic integration with the EU, Source of financing, Budget expenditures, EU funds union
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Małe miasta powinny zwiększać swoje szanse rozwojowe przede wszystkim poprzez działania w kategoriach dostępności i mobilności, dostępu do infrastruktury i usług, dbałości o środowisko naturalne i fizyczne, rozwój kultury, wspieranie inwestycji, przedsiębiorczości i gospodarki opartej na wiedzy. Jako czynnik wzrostu są też wymieniane działania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw, innowacje i gospodarka oparta na wiedzy.O ile Komisja Europejska w swoim Komunikacie Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego sformułowała wytyczne z myślą przede wszystkim o wielkich miastach i obszarach metropolitarnych, o tyle większość z nich można odnieść także do małych miast. Dostępność i mobilność, będące czynnikiem wzrostu, są rozumiane przede wszystkim jako optymalne korzystanie z infrastruktury transportowej, koordynacja między poszczególnymi rodzajami transportu, zapewnienie dobrych połączeń z terenami peryferyjnymi, dostępność cenowa transportu publicznego, promowanie alternatywnych "łagodnych" środków transportu. Szczególnym wyzwaniem dla małych miast będzie zadbanie o zapewnienie sobie dogodnych połączeń komunikacyjnych z ośrodkami centralnymi oraz głównymi trasami komunikacyjnymi. Ważna będzie koordynacja transportu między wszystkimi miastami, zarówno należącymi do grapy większych, jak i mniejszych miast. Od warunków transportowych, jakości sieci drogowej i innych połączeń komunikacyjnych wielokrotnie zależy pozyskanie inwestora dla danego terenu.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran J.: Inne formy współpracy gmin. Samorządowy Poradnik Budżetowy na 1996 r. Municypium, Warszawa 1996
 2. Borys T.: Partnerstwa publiczno-prywatne w> koncepcji zrównoważonego rozwoju. "Finanse Komunalne" 2003, nr 4
 3. Dudek A.: Kontrakt wojewódzki jako instrument wdrażania polityki regionalnej w Polsce. "Finanse Komunalne" 2004, nr 4
 4. .Gruszecki P.: Przedsięwzięcia PPP w Polsce: założenia, uwarunkowania. Materiały konferencyjne Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Municypium, Warszawa 2003
 5. Grzybowski W.: Inwestycja na raty. Wdrażanie partnerstwa publiczno- -prywatnego w Polsce. "Finanse Komunalne" 2004, nr 7-8
 6. Huczek S.: Ograniczenia w pozyskiwaniu środków zwrotnych na rynku kapitałowym przez jednostki samorządu tery tonalnego. "Finanse Komunalne" 2002, nr 5
 7. Kopyściński M.: "Pożyczki " udzielane z budżetu państwa jednostkom samorządu terytorialnego na realizacją programów i projektów finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE. "Finanse Komunalne" 2004, nr 12.
 8. Korbus B.: Partnerstwo publiczno-prywatne - podstawowe zagadnienia. "Rachunkowość Budżetowa" 2003, nr 3
 9. Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda rozwoju infrastruktury w Polsce. Raport Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce. Warszawa 2002
 10. Priorytety Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok. "Gazeta Samorządu i Administracji" 2004, nr 6
 11. Swianiewicz R: Co to znaczy bezpieczne zadłużenie jednostki samorządowej? "Finanse Komunalne" 2005, nr 1-2
 12. Śliwiński R: Kryteria wyboru zewnętrznych źródeł finansowania deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego. "Finanse Komunalne" 2003, nr 5
 13. Witalec W.: Ograniczenia w zaciąganiu zobowiązań finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z art. 50 i 51 ustawy o finansach publicznych, "Finanse Komunalne" 2002, nr 5, s. 44
 14. Wymagania Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska - praktyczne informacje dla samorządów. Ministerstwo Ochrony Środowiska, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu