BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bartosiewicz Bartosz (Uniwersytet Łódzki), Turczyn Marcin
Tytuł
Uniwersytet Łódzki Struktura komunalnych inwestycji infrastrukturalnych oraz inwestycji budowlanych i ich wpływ na kierunki rozwoju przestrzennego najmniejszych miast województwa łódzkiego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, 2008, 317-331, bibliogr. poz.5
Słowa kluczowe
Infrastruktura komunalna, Inwestycje budowlane, Rozwój miasta
Municipal infrastructure, Construction investments, City development
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Małe miasta będące elementarną, najliczniejszą częścią systemu osadniczego kraju pomimo dużego zróżnicowania w ostatnich kilkunastu latach podlegają intensywnym przemianom społeczno-gospodarczym. Miniony okres PRL-u cechował się zwykle zastojem, regresem tych jednostek osadniczych, spowodowanym często monofunkcyjnością skupioną na obsłudze rolniczego zaplecza, jednak już na początku lat 90. XX w. pojawiły się nowe bodźce wyzwalające rozwój małych miast, jak: reaktywacja samorządu na szczeblu lokalnym, procesy komunalizacji i prywatyzacji, nowa regulacja prawna, gospodarka wolnorynkowa, ogólny wzrost zamożności społeczeństwa.Jednym z czynników wpływających na rozwój przestrzenny miast są realizowane w nich inwestycje budowlane1, zarówno prywatne, jak i samorządowe. Dotyczy to budowy budynków oraz ciągów infrastrukturalnych, jak i modernizacji oraz rozbudowy już istniejących obiektów. Wielkość działań inwestycyjnych jest uzależniona m.in. od zamożności i aktywności inwestorów, położenia, rangi oraz wielkości ośrodka, w którym są realizowane. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bartosiewicz B.: Infrastruktura komunalna małych miast w województwie łódzkim (ujęcie statystyczne). W: Małe miasta - studium przypadków. Red. K. Heffner, T. Marszał. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2005
  2. Bartosiewicz B., Turczyn M.: Uwarunkowania oraz stan obecny infrastruktury komunalnej małych miast w obszarze metropolitalnym Łodzi - przykład Strykowa i Tuszyna. Biuletyn KPZK PAN, nr 222. Warszawa 2005
  3. Marszał T.: Zróżnicowanie i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Biuletyn KPZK PAN, z. 190. Warszawa 1999
  4. Sadowy M.: Infrastruktura komunalna jako czynnik rozwoju miast polskich. SGPiS, Warszawa 1988
  5. Siemiński J.L.: Zróżnicowanie infrastruktury obszarów wiejskich. PAN, Warszawa 1992.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu