BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dytczak Mirosław (Politechnika Opolska), Ginda Grzegorz (Politechnika Opolska)
Tytuł
Znaczenie kryterium bezpieczeństwa energetycznego w wielokryterialnej ocenie rozwiązań energetyki cieplnej małych miast i osiedli
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Współczesne problemy rozwoju ośrodków lokalnych, 2008, 333-348, rys. , tab. ,bibliogr. poz.8
Słowa kluczowe
Energetyka, Bezpieczeństwo energetyczne, Miasto, Proces decyzyjny, Energetyka cieplna
Energetics, Energy security, City, Decision proces, Thermal energetics
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Małe miasta, usytuowane w pobliżu większych ośrodków miejskich pełnią różnorodne funkcje, jednak przede wszystkim mieszkalne i usługowe. Jednym z warunków ich niezakłóconego funkcjonowania i rozwoju będzie sprawna produkcja i dystrybucja energii cieplnej na cele komunalne (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej). W przeszłości o wyborze rozwiązań w gospodarce cieplnej decydowały względy ekonomiczne. Było to w zasadzie jedyne kryterium, W konsekwencji dla wykorzystania efektu skali powstawały systemy ciepłownicze, w których źródło energetyki zawodowej (EC lub ciepłownia, zależnie od skali układu miejskiego) produkowało ciepło, które było przesyłane systemem sieci ciepłowniczych do odbiorców (węzłów cieplnych w budynkach). Koncentracja pozwalała na uzyskiwanie wyższej sprawności w procesie spalania, jak i stosowanie odpylania spalin. Od 1989 r. rośnie ranga ochrony środowiska naturalnego i obok kryterium ekonomicznego pojawia się kryterium ekologiczne, którego zadaniem jest docelowo minimalizacja emisji gazów cieplarnianych i pyłów pochodzących z procesów spalania paliw stałych i płynnych, a etapowo ich redukcja. Podejmowane są działania naprawcze w energetyce cieplnej przy wielorakości celów. Głównym celem jest podwyższenie sprawności w produkcji i przesyle ciepła, ale i redukcja marnotrawstwa przy jego zużyciu. Jednocześnie cena energii powinna rosnąć co najwyżej poprzez wskaźniki inflacji. Stąd równoległe działania modernizacyjne w sferze podaży, których celem jest uczynienie z energii mierzalnego towaru oraz popytowe, zmierzające do ograniczenia strat i zużycia. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dytczak M.: Modelowanie procesów modernizacji i rozwoju systemów gospodarki komunalnej w gminach. Materiały Konferencji IBS PAN Oddział. Szczecin Systemy informatyczne naczelnego kierownictwa organizacji gospodarczych i administracji państwowej. Szczecin 1994
  2. Dytczak M.: Efekty ekonomiczne i ekologiczne modernizacji systemu ciepłowniczego Opola. W: III Międzynarodowa Debata European Institute of Environmental Energy. Opole 7-9 czerwiec 1995. "Nowoczesne Ciepłownictwo" 1995, nr 5
  3. Dytczak M.: Rola ciepłowni komunalnych. Materiały III Międzynarodowego Seminarium Nowoczesność w polskim ciepłownictwie. Gdynia 1995
  4. Dytczak M.: Planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło gminy -jako wie- lokryterialne zadanie decyzyjne. VI Konferencja Racjonalizacja użytkowania energii i środowiska. Gdańsk 1998
  5. Dytczak M.: Gospodarka skojarzona malej skali - tanie ciepło z "cieploelek- trowni". "Gospodarka Paliwami i Energią" 2000, nr 12
  6. Dytczak M., Ginda G.: A IIP dla wskazania paliw i źródeł energii dla polskich systemów ogrzewania. W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1. Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją Opole 2006
  7. Dytczak M., Lisiecki M.: W poszukiwaniu obiecujących rozwiązań modernizacji i rozwoju systemów ciepłowniczych - pakiet oprogramowania POLDESA. Materiały z konferencji PAN Oddział Szczecin na temat: Systemy informatyczne naczelnego kierownictwa organizacji gospodarczych i administracji państwowej. Szczecin 1994
  8. Dytczak M., Nehrebecki A.: Sukcesy i porażki lokalnych programów energetycznych. Materiały z III konferencji Racjonalizacja użytkowania energii i środowiska. T. I. Szczyrk 1995.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu