BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siudak Dariusz (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Czynniki kreowania wartości banku komercyjnego
Factors in the Creation of Commercial Bank Value
Źródło
e-Finanse, 2008, nr 1, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Banki komercyjne, Zarządzanie wartością
Creating company's value, Commercial banks, Value management
Uwagi
Brak numeracji stron.
Abstrakt
Obecnie nadrzędnym celem strategicznym każdego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność komercyjną jest kreowanie dodatkowej wartości, która przekłada się na zwiększenie rynkowej ceny przedsiębiorstwa. Na gruncie tego założenia zrodziła się filozofia zarządzania przez wartość (Value Based Management - VBM). Międzynarodowa konkurencja w zapotrzebowaniu na źródła finansowania działalności wymusza na spółkach kapitałowych uzyskiwanie ponadprzeciętnych zysków, przewyższających koszt zaangażowania kapitałów w prowadzoną działalność. Koncepcja zarządzania przez wartość łączy w swej fundamentalnej istocie aspekty zarządzania strategicznego i zarządzania finansowego. W instytucji finansowej typu bank komercyjny optymalne gospodarowanie aktywami i pasywami nabiera szczególnego znaczenia w procesie maksymalizacji jego rynkowej wartości. Zarządzanie przez wartość od strony finansów banku polega na realizacji wyższej stopy zwrotu z kapitału od kosztu zaangażowania w działalność operacyjną zasobów kapitałowych, zarówno obcych, jak i własnych. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, Wig Press, Warszawa 1997.
  2. Michalski M., Zarządzanie przez wartość. Firma z perspektywy interesów właścicielskich, Wig Press, Warszawa 2001.
  3. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, Wig Press, Warszawa 1999.
  4. Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, PWN, Warszawa - Kraków 1999.
  5. Siudak D., Wskaźniki zarządzania przez wartość banku komercyjnego. Aspekty teoretyczno-metodyczne, "e-Finanse" 2007, nr 1.
  6. Siudak D., Wybrane aspekty ekonomicznej wartości dodanej w bankowości, [w:] Zarządzanie finansami. Inwestycje i Wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, t. I, Uniwersytet Szczeciński. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Szczecin 2006.
  7. Siudak M., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej , Warszawa 2001.
  8. Siudak M., Dźwignia operacyjna i finansowa a zarządzanie wartością. Konferencja Naukowa pt. "Zarządzanie Organizacjami Gospodarczymi w Procesie Jednoczenia się Europy, Politechnika Łódzka, Łódź 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-039X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu