BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skiba Przemysław (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem finansowym - nowy rodzaj usług bankowych dla klientów korporacyjnych
Financial Risk Management - a New Kind of Banking Services
Źródło
e-Finanse, 2008, nr 1, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem finansowym, Klient korporacyjny, Usługi bankowe
Financial risk management, Corporate customer, Banking services
Uwagi
Brak numeracji stron.
Abstrakt
Prowadzenie działalności gospodarczej nieodłącznie wiąże się z ryzykiem. Nieoczekiwane zmiany kursów walutowych oraz stóp procentowych w znaczący sposób wpływają na płynność i wynik finansowy spółek. Ryzyko uniemożliwia także dokonanie prognozy przyszłych kosztów czy analizy rentowności inwestycji. W związku z tym identyfikacja, oszacowanie i odpowiednie zabezpieczenie przed ryzykiem, na jakie narażone są spółki, powinno stanowić istotny element procesu zarządzania w każdym podmiocie prowadzącym działalność gospodarczą. Pomocne w tym zakresie mogą okazać się nowe usługi bankowe, które w ostatnim czasie pojawiły się w ofertach wielu banków. Szeroka gama dostępnych produktów wymaga jednak wiedzy odnośnie różnic pomiędzy poszczególnymi strategiami zabezpieczającymi. Nieodpowiednio dobrana do sytuacji spółki usługa może nie spełniać oczekiwań oraz doprowadzić do powiększenia strat. Z kolei zastosowanie właściwej usługi pozwala zminimalizować, a nawet całkowicie wyeliminować ryzyko finansowe. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Współczesna ekonomika usług, red. S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 2. Grabowska A., Kontrakty FRA, "Rynek Terminowy" 1999, nr 4.
 3. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 4. Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym i produkcyjnym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002.
 5. Kaczmarek T., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.
 6. Kowynia P., Terminowa transakcja - forward, "Rynek Terminowy" 1999, nr 6.
 7. Kucharski D., Swapy procentowe - konstrukcja i zastosowania, "Rynek Terminowy" 1999, nr 4.
 8. Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w  działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 2001.
 9. Okólski M., Procentowe opcje wielookresowe, "Rynek Terminowy" 1999, nr 4.
 10. Rogowski W., Michalczewski A., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych. Ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 11. Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. IV, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 12. Żukowski P., FX swap - możliwy również i w Polsce, "Rynek Terminowy" 1999, nr 6.
 13. www.abnamro.pl, grudzień 2007 r.
 14. www.bph.pl, grudzień 2007 r.
 15. www.brebank.com.pl, grudzień 2007 r.
 16. www.bzwbk.pl, grudzień 2007 r.
 17. www.citibank.pl, grudzień 2007 r.
 18. www.ing.pl, grudzień 2007 r.
 19. www.pkobp.pl, grudzień 2007 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-039X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu