BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dajczak Katarzyna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Różnorodność kultury organizacyjnej
Diversity of the Organizational Culture
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2007, nr 11, s. 35-46, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Kultura, Cele przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna
Corporate culture, Culture, Corporate objectives, Competitive advantage
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesna rzeczywistość gospodarcza wymusza na przedsiębiorstwach ciągłą pracę nad budowaniem przewagi konkurencyjnej. Wspólną płaszczyzną poszukiwań tej przewagi staje się kultura organizacyjna. Przyszłość zarządzania firmą spoczywa w jej rozwoju. Kultura organizacyjna jest podstawą tożsamości firmy, determinacją sukcesu, źródłem rozwoju, budulcem odpowiedniego wizerunku w oczach klientów... Jednakże nie przez wszystkich rozumiana jest jednakowo, stąd różnorodne podejścia w definiowaniu tego pojęcia. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie różnorodności w definiowaniu i pojmowaniu kultury organizacyjnej oraz jej kształtowania dla osiągania celów przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Contemporary economy forces enterprises to continuous building their competitive advantage. An organizational culture becomes a common platform of searching for this advantage. The future of an enterprise lays on its development . The organizational culture is the base of a firms identity ,determines its success , being the source of its development and the constituent of its proper image in the eyes of its customers. Because the organizational culture is differently understood by different scholars and practitioners, hence diversity of definitions of this term. The aim of this paper is to depict the multiplicity of definitions and understanding of the organizational culture and its creation for accomplishing organizational goals. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G., Geneza pojęcia "kultura organizacyjna", "Przegląd Organizacji" 10/2003.
 2. Frost P., Moore L., Louis M., Lundberg C., Martin J. (red.), Reframing Organizational Culture, Sage Publications, Londyn 1991.
 3. Gwiazda E., Badania socjologiczne kultury organizacyjnej, "Ekonomika I Organizacja Przedsiębiorstwa" 10/2002.
 4. Hatch M., Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives, Oxford University Press, Oxford 1997.
 5. Hofstede G., Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa 2000.
 6. Kamiński R., Kultura organizacyjna a sprawność organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 9/2000.
 7. Konecki K., Kultura organizacyjna. Główne perspektywy analityczno-badawcze, [w] Szkice z socjologii zarządzania, red. K. Konecki i P. Tobera, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.
 8. Konecki K., Nowi pracownicy a kultura organizacyjna, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
 9. Malakzadeh A., Nahavandi A., Acculturation in Mergers and Acquisitions, "Academy of Management Review" 1/1988.
 10. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 11. Reading G., Kultura i przedsiębiorczość emigrantów chińskich, [w] Kultura przedsiębiorczości, red. B. Berger, Oficyna Literatów "Rój", Warszawa 1994.
 12. Schein E., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass Publishers, San Francisco 1985.
 13. Sikorski C., Kultura organizacyjna, C.H.Beck, Warszawa 2002.
 14. Sikorski C., Sztuka kierowania. Szkice o kulturze organizacyjnej, IWZZ, Warszawa 1986.
 15. Smircich L., Concepts of Culture and Organizacjonal Analysis, "Administative Science Quarterly" 28/1983.
 16. Stańda A., o niektórych zależnościach między kulturą organizacyjną a strategią przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe AE Kraków nr 3, Kraków 1999.
 17. Sułkowski Ł., Czy jest możliwe kształtowanie kultury organizacyjnej?, "Organizacja I Kierowanie" 4/2001.
 18. Tkaczyk S., Strategia zarządzania przedsiębiorstwem w oparciu o zasady TQM, [w] Materiały Konferencyjne VIII Konferencji Naukowej "Zarządzanie jakością, środowiskiem, wiedzą, bezpieczeństwem... - praktyka wzbogaca teorię", pod red. Z. Kłosa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.
 19. Tsutsumi S., Tsuchihashi K., Przez TQM do doskonałości w zarządzaniu, "Problemy Jakości" 12/2001.
 20. www.centrumwiedzy.edu.pl, K. Konecki, Kultura organizacyjna, stan na 08.11.2007.
 21. Zarębska A., Kultura przedsiębiorstwa w procesie zmian organizacyjnych, "Przegląd Organizacji" 6/2002.
 22. Zbiegień-Maciąg L., Kultura organizacji. Identyfikacja kultury znanych firm, PWN, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu