BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecińska Monika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Koncepcja społecznego zaangażowania przedsiębiorstw CCI (Corporate Community Ivolvement) - teoretyczne i praktyczne podstawy zmiany w postrzeganiu roli przedsiębiorstwa w otoczeniu
Corporate Community Involvement - Theoretical and Practical Basis for Changes in the Perception of the Role of Companies in Environment
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 340, s. 461-473, bibliogr. 35 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje
Słowa kluczowe
Wolontariat, Społeczeństwo obywatelskie, Przedsiębiorstwo, Pracownicy w organizacji, Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw
Volunteering, Civic society, Enterprises, Employees in the organization, Corporate community involvement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza teoretycznych i praktycznych podstaw rozpowszechniania się wśród przedsiębiorstw koncepcji CCI, czyli społecznego zaangażowania. Przedmiotem analizy są aspekty teoretyczne i zjawiska obserwowane w praktyce, sprzyjające rozwojowi tej koncepcji wśród przedsiębiorstw. Są to m.in.: potrzeba budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, wzmocnienie motywacji pracowników i ich lojalności, a także poszukiwanie przez przedsiębiorstwa nowych źródeł przewagi konkurencyjnej.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyse the theoretical and practical basis of the spread of the concept of CCI among enterprises, i.e. the community involvement. The subject of this analysis are theoretical aspects and phenomena observed in practice, which are conducive to the development of this concept among enterprises. These include such aspects as: the need to build a positive image of the enterprise, strengthening motivation of employees and their loyalty, as well as the enterprise's search for new sources of competitive advantage.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen W.T., Our Schizophrenic Conception of the Business Corporation, "Cardozo Law Review" 2001, no. 14, s. 261-281.
 2. Barnes R., Americans value business' philanthropic performance, study finds, "The Chronicle of Philanthropy" 1994, 13, 1-4.
 3. Baruch L., Petrovits Ch., Radhakrishnan S., Is doing good good for you? How corporate charitable contributions enhance revenue growth, "Strategic Management Journal" 2010, 31, s. 182-200.
 4. Bollier D., Mierzyć wyżej. Historie 25 firm, które osiągnęły sukces, łącząc skuteczne zarządzanie z realizacją misji społecznych, Business Press, Warszawa 1999.
 5. Cogman D., Oppenheim J.M., Kontrowersyjny biznes dla społecznie odpowiedzialnych, "Trzeci Sektor" 2008, nr 13.
 6. Ethical Investor Newsletter, no. 41 (10/9/01-16/9/01).
 7. Evolution of Cause Branding, Cone Inc., Boston 1999.
 8. Foundations facts and figures across the EU. Associating Private Wealth for Public Benefit , European Foundation Center, April 2005.
 9. Freeman R.E., Red D.L., Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance, "California Management Review" 1983, no. 3.
 10. Gołaszewska-Kaczan U., Zaangażowanie społeczne przedsiębiorstwa, Białystok 2009.
 11. Golewska-Stafiej A.M., Wstęp, czyli o czym jest ta książka, [w:] PR a społeczne zaangażowanie biznesu, czyli jak budować relacje z grupami ważnymi dla firmy i realnie zmieniać świat na lepsze, red. A.M. Golewska-Stafiej, Fundacja Komunikacji Społecznej, Warszawa 2004.
 12. Greszta M., Kozakiewicz M., Indeks BI-NGO 2007 - Komunikacja społecznego zaangażowania firm przez Internet, Instytut Partnerstwa Biznesu i Organizacji Pozarządowych, Łódź 2007.
 13. Grzybowski M., Firma odpowiedzialna społecznie. Filozofia przedsiębiorstwa XXI wieku, [w:] Społeczna rola współczesnego marketingu. Materiały konferencyjne, Fundacja INNOWACJA, Warszawa 2004.
 14. Hesselbein F., Goldsmith M., Beckhard R. (red.), The Leader of the Future: New Visions, Strategies, and Practices for the Next Era, San Francisco, Jossey-Bass Inc, January 1997. s. 125-129.
 15. Hitt M.A., Keats B.W., DeMarie S.M., Navigating in the New Competitive Landscape: Building Strategic Flexibility and competitive Advantage in the 2st Century, "The Academy of Management Executive" November 1998, vol. 12, no. 4.
 16. http://www.ipsos-mori.com/.
 17. http://www.ipsos-mori.com/researchpublications.aspx.
 18. Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 19. Komuda I., Causa Related Marketing to pozytywne działanie na rynku, "Magazyn Odpowiedzialnego Biznesu" 2002, nr 1.
 20. Kotler P., Hessekiel D., Lee N.R., Dobro popłaca. Inicjatywy marketingowe i korporacyjne, dzięki którym świat staje się lepszy... a zyski rosną, MT Biznes sp. z o.o., Warszawa 2012.
 21. Kotler P., Lee N., Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause, John Wiley&Sons, New York 2005.
 22. Kuciński U., Przestrzeń operacyjna firmy a jej otoczenie lokalne, [w:] Lokalizacja przedsiębiorstwa a konkurencyjność, I. Fierla, K. Kuciński (red.), IFGN SGH, Wyd. SGH, Warszawa 2001.
 23. Levis D., Bridger D., The Soul of the New Consumer, Nicholas Brealey Publishing, London 2001.
 24. Liderzy filantropii 2011 - 5 lat konkursu, raport z badań, www.forumdarczyncow.pl.
 25. Łukasiuk P., Społeczne zaangażowanie (CCI) a społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Narzędzia CCI, www.corporategiving.pl.
 26. Measuring the business Value of corporate Philanthropy, Research report executive summary, Walker Information, Inc., For the Council on Foundations, October 2000.
 27. Millie A., Jacobson J., Employee and the Special Constabulary, A Review for the Foundation, The Police Foundation, 2001.
 28. Odpowiedzialny biznes 2007. Raporty społeczne I innowacyjne strategie CSR, materiały konferencyjne, FOB, Warszawa 2007.
 29. Pękacka M., Wywiad z Magdaleną Pękacką Forum Darczyńców, www.odpowiedzialnybiznes.pl.
 30. Propaganda dobrych serc, czyli rzecz o reklamie społecznej, red. D. Maison, P. Wasilewski, Agencja Wasilewski, Kraków 2002.
 31. Savage G.T., Nix T.H., Whitehead C.J., Blair J.D., Strategies for assessing and managing organizational stakeholders, "Academy of Management Executive" 1991, no. 5.
 32. Social Investment forum Foundation, 2010 Report on social Responsible Investing trends in the United States , http://ussif.org/resources/research/dokuments/2010TrendsES.pdf.
 33. The McKinsey global surrey of business executives: business and society, "The McKinsey Quarterly" 2006, no. 2.
 34. Wolontariat pracowniczy w Polsce. Przewodnik dla biznesu, CSRinfo, Warszawa 2001.
 35. Zarządzanie z pasją, czyli rozmowy z Konosuke Matsushitą, założycielem i twórcą potęgi koncernu Matsushita Corp. (Panasonic, Technics, National), Wyd. Forum, Poznań 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.340.42
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu