BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dajczak Katarzyna (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Aspekt logistyczny selekcji pracowników
Logistic Aspect of Employees Selection
Źródło
Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 2007, nr 11, s. 75-87, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Logistyka, Selekcja personalna, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Logistics, Personnel selection, Human Resources Management (HRM), Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie podejmuje aspekt logistyczny zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności logistykę selekcji pracowników. Metody logistycznego wspomagania zarządzania mogą być zastosowane nie tylko w logistyce w tradycyjnym ujęciu, np. logistyce dostaw, ale również spełniają swoje funkcje w procesie selekcji pracowników. Metody te wychodzą z założenia, że logistyka selekcji pracowników lokalizuje się w przestrzeni czas - koszty - jakość, a ponadto wskazują na zaangażowanie w ich realizację znacznych nakładów logistycznych.(abstrakt oryginalny)

The present paper concerns the logistic aspect of human resource management and particularly the logistics of employees. Logistic methods of supporting managers may be applied not only in the logistics itself(in traditional sense of this word) ,eg the logistics of supplies ,but also play its role in the process of selecting employees. These methods assure that the logistics of employees selection localizes itself in the universe of time, costs and quality(as three independent parameters) and besides point to the application of considerable logistics resources in their realization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Blaik P., Logistyka, PWE, Warszawa 1996.
 3. Chrzanowska M., Rozmowa kwalifikacyjna, Wydawnictwo Skrypt, Warszawa 2000.
 4. Flis A., Jak sprawdzić umiejętności kandydata, "Personel" 2000, nr 2.
 5. Half R., Jak znaleźć, zatrudnić i zatrzymać najlepszych pracowników, WNT, Warszawa 1995.
 6. Hindle T., Rozmowy kwalifikacyjne, Wydawnictwo Wiedza i Życie, Warszawa 2000.
 7. Jurkowski R., Zarządzanie personelem, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 8. Kossowska M., Zanim podejmiesz decyzję, "Personel" 1999, nr 8.
 9. Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 1998.
 10. Kostera M., Kownacki S., Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji, [w.] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A Koźmiński, W. Piotrowski, PWN, Warszawa 1998.
 11. Lipka A., Logistyka personalna, Oficyna Wyd. OPO, Bydgoszcz 2001.
 12. McKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner&Ska, Warszawa 1997.
 13. Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997;.
 14. Nowicka-Skowron M., Podstawowe elementy systemu logistycznego w przedsiębiorstwie, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 3.
 15. Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, red. T. Witkowski, PSB, Kraków 1998.
 16. Nowosielski S., Stempin S., Logistyka w przedsiębiorstwie, [w.] Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1997.
 17. Sarjusz-Wolski Z., Skowronek Cz., Logistyka, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1995.
 18. Sidor-Rządkowska M., Praca - moje hobby, "Personel" 1997, nr 7.
 19. Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Wilga, Warszawa 1996.
 20. Smoleński S., Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Oficyna Wyd. OPO i TNOiK, Bydgoszcz 1997.
 21. Tyborowska J., Selekcja czyli jak wybrać naprawdę dobrych kandydatów, "Personel" 1998, nr 11.
 22. Zarządzanie pracą, red. Z. Jasiński, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1232
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu