BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicka Dagmara (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Wprowadzanie systemu ciągłych usprawnień jako zmiany w przedsiębiorstwie - analiza najistotniejszych barier i źródeł oporu
Implementation of System of Continuous Improvement as a Change in a Company - Analysis of the Most Important Barriers and Sources of Resistance
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 340, s. 474-486, bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje
Słowa kluczowe
Zarządzanie zmianami, Usprawnianie pracy, Przedsiębiorstwo, Innowacyjność, Kaizen
Change management, Work effectiveness improvement, Enterprises, Innovative character, Kaizen
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie czynników sprzyjających i barier wprowadzania systemu wspierania innowacyjności, a w szczególności systemu ciągłych usprawnień (kaizen). W oparciu o wyniki badań, przeprowadzonych w zimie 2012 r. za pomocą kwestionariusza ankiety i wywiadów z pracownikami, udało się ustalić najbardziej dotkliwe mankamenty systemu funkcjonującego w przedsiębiorstwie. Badania wykazały istnienie szeregu barier, które blokują aktywność innowacyjną pracowników. W opracowaniu zaprezentowano także działania menedżera opisywanej jednostki, osoba ta za cel obrała sobie zaktywizowanie załogi i uzyskanie wyższych wskaźników zgłaszania usprawnień, głęboko i osobiście angażując się w ten proces.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to identify factors and barriers for the innovation support system. Based on the results of the winter 2012 research using questionnaire surveys and interviews with employees it was possible to determine the most severe weaknesses in the continuous improvement system. Studies have shown the existence of a number of barriers that block the innovative activeness of employees. The paper presents the activities of manager of analyzed entity which goal is to mobilize the staff and obtain higher rates of reporting improvements, deeply and personally engaging in the process.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieśliński B.W. (2011), Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw: model platformy treningu procesowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 2. Johannessen J.A., Olsen B., Lumpkin G.T. (2001), Innovation as newness: what is new, how new, and new to whom?, "European Journal of Innovation Management", vol. 4, no.1, s. 20-31.
 3. Jřrgensen F., Timenes Laugen B., Boer H. (2007), Human resource management for continuous improvement, "Creativity and Innovation Management", vol. 16, no. 4.
 4. Kleinknecht A.,Mohnen P. (red.) (2002), Innovation and Firm Performance: Econometric Explorations of Survey Data, Palgrave, Basingstoke.
 5. Krot K., Lewicka D. (2012), The importance of trust in manager-employee relationships, "International Journal of Electronic Business Management", vol. 10, no. 3, s. 224-233.
 6. Krot K., Lewicka D. (2011), Human side of innovation-individual and organisational environment-related aspects: the case of IBM, "International Journal of Innovation and Learning", vol. 9, no. 4, s. 353-371.
 7. Lau C.M., Ngo H.Y. (2004), The HR system, organizational culture, and product innovation, "International Business Review" no.13, s. 685-703.
 8. Lewicka D. (2012), Relacje między zaufaniem horyzontalnym, współpracą i kulturą proinnowacyjną, "Organizacja i Kierowanie" nr 3(152), s.11-25.
 9. Lewicka D. (2013), Rozwój przywództwa wspierającego innowacyjność wyzwaniem dla współczesnych organizacji, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 54, Łódź.
 10. Luecke R. (2003), Zarządzanie kreatywnością i innowacją, Harvard Business School Publishing Corporation, Warszawa.
 11. Mazzanti M., Pini P., Tortia E. (2006), Organizational innovations, human resources and firm performance The Emilia-Romagna food sector, "The Journal of Socio-Economics", vol. 35, s. 123-141.
 12. Nijhof A., Krabbendam K., Looise J.C. (2002), Innovation through exemptions: building upon the existing creativity of employees, "Technovation" 22, s. 675-683.
 13. Penc J. (2007), Decyzje i zmiany w organizacji, Difin, Warszawa.
 14. Schaufeli W.B., Taris T.W., Bakker A.B. (2006), Dr Jekyll and Mr Hyde: on the differences between work engagement and workaholism, [w:] Research Companion to Working Time and Work Addiction, red. R.J. Burke, Edward Elgar, Northampton.
 15. Spector B. (2012), Zmiana w organizacji, PWN, Warszawa.
 16. Storz C. (2008), Dynamics in innovation systems: evidence from Japan's game software industry, "Research Policy", vol. 37, no. 9, s.1480-1491.
 17. Zakrzewska-Bielawska A. (2012), The strategic dilemmas of innovative enterprises: proposals for high-technology sectors, "R&D Management", vol. 42, issue 4, September, s. 303-314.
 18. Zakrzewska-Bielawska A. (2010), High Technology Company - Concept, Nature, Characteristics, [w:] Recent Advances in Management, Marketing, Finances, red. N. Mastorakis, V. Mladenov, A. Zaharim, C. Aida Bulucea, A Series of Reference Books and Textbooks, Published by WSEAS Press, Penang, Malaysia, s. 93-98.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.340.43
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu