BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Moroz Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Istota elastyczności przedsiębiorstwa w opinii kadry kierowniczej przedsiębiorstw internetowych
Essence of the Enterprise Flexibility in the Opinion of Management of Internet Businesses
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 340, s. 487-495, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje
Słowa kluczowe
Elastyczność organizacji, Przedsiębiorstwo, Internet, Przedsiębiorstwo wirtualne
Organisational flexibility, Enterprises, Internet, Virtual enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Elastyczność przedsiębiorstwa jest zagadnieniem o rosnącym znaczeniu, zarówno dla teoretyków, jak i praktyków zarządzania. Turbulentne rynki, innowacyjne technologie, globalizacja, zmiany w zachowaniach nabywczych podkreślają imperatyw elastyczności we współczesnych uwarunkowaniach. Jednocześnie skomplikowana natura elastyczności organizacji nie sprzyja jej jednolitemu ujmowaniu w ramach nauk o zarządzaniu. Dlatego też autor zdecydował się na powrót do korzeni, a więc przeprowadzenie badania, którego główną osią jest poznanie odpowiedzi na pytanie: czym dla praktyków jest elastyczność organizacji. Wyniki przeprowadzonych badań dowodzą, że zarządzający postrzegają elastyczność w całej jej złożoności. Przede wszystkim elastyczność organizacji nie jest kojarzona wyłącznie z adaptacyjnością, ale także z wychodzeniem z własną inicjatywą. Drugi wniosek dotyczy utożsamiania elastyczności przedsiębiorstwa z posiadaniem kilku (wielu) opcji działań.(abstrakt oryginalny)

The paper discusses the basic characteristics of the enterprise flexibility from the theoretical and practical point of view . While there are a lot of definitions of enterprise flexibility in the management literature and the lack of consensus on that matter, it seems reasonable to refer to the opinion of management about the nature of flexibility. This article presents the perception of the notion of enterprise flexibility among management of online businesses. The rationale for choosing this business segment is a large variation in the virtual space in which these companies operate. The results indicate that the managers perceive flexibility in all its complexity. First of all, flexibility of the organization is not only associated with adaptability, but also with taking own initiative. The second conclusion concerns the nature of the flexibility of the company with owning several (many) options for action.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anghern A., Design mature Internet business strategies: The ICDT model, "European Management Journal" 1997, vol. 15.
 2. D'Aveni R.A., Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering, The Free Press, New York 1994.
 3. Doz Y.L., Kosonen M., Embedding Strategic Agility. A Leadership Agenda for Accelerating Business Model Renewal, "Long Range Planning" 2010, vol. 43.
 4. Golden W., Powell Ph., Towards a definition of flexibility: In search of the Holy Grail?, "Omega" 2000, vol. 28.
 5. Grzechowiak M. i in., Internet 2k10, International Data Group Poland SA, Warszawa 2010, http://files. idg.pl/news/Raport_Internet_2k10.zip (26.02.2012).
 6. Kotler Ph., Caslione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009.
 7. Macias-Lizaso G., Thiel K., Building a nimble organization: A McKinsey Global survey, "McKinsey" 2006, no. 2, http://mkqpreview1.qdweb.net/PDFDownload.aspx?ar=1808 (6.04.2012).
 8. Moroz M., Kształtowanie elastyczności przedsiębiorstw internetowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 9. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 10. Osbert-Pociecha G., Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 11. Roberts N., Stockport G.J., Defining Strategic Flexibility, "Global Journal of Flexible Systems Management" 2009, vol. 10, no. 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.340.44
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu