BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osbert-Pociecha Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiany optymalizujące złożoność - jako uwarunkowanie gospodarowania energią organizacji
Changes Limiting the Complexity - as Conditioning of Organizational Energy Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 340, s. 525-535, bibliogr. 28 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje
Słowa kluczowe
Złożoność organizacji, Organizacja, Optymalizacja
Complexity of the organization, Organisation, Optimalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania, które ma charakter przeglądowy, jest zwrócenie uwagi na potrzebę ograniczenia osiąganej przez współczesne organizacje złożoności (szczególnie tej "złej", nieprzekładającej się na tworzenie wartości) oraz podjęcie usystematyzowanych działań na rzecz uproszczenia sposobu ich funkcjonowania. Dążenie do prostoty staje się dzisiaj imperatywem, który poprzez zapewnienie optymalnego poziomu złożoności warunkuje dalszy rozwój organizacji. Jest też istotny dla racjonalnego gospodarowania energią organizacji.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to highlight the need to limit the complexity of modern organizations (especially the "bad" one, which does not create value). The quest for simplicity becomes an imperative today, which determines the development of an organization. It is also important for the rational management of organizational energy. This article is a review of publications.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashkenas R., Ograniczanie złożoności: w dążeniu..., "Harvard Business Review Polska" 2010, nr VI.
 2. Bartczak I.D., Rozwój bez dyktatury szablonów - stawka na prostotę, "CEO. Magazyn Top Menedżerów" 2002, nr 12.
 3. Bruch H., Motyl P., Zarządzanie energią firmy w czasach kryzysu, "Harvard Business Review Polska" 2012, nr IX.
 4. Bruch H., Organizacyjna energia - brakujące ogniwo sukcesu firmy, Wydawnictwo ICAN Institute, "Harvard Business Review Polska" 2013 (audiobook).
 5. CEO Study IBM, Mniej niż połowa dyrektorów skutecznie zarządza złożonością rynku, www.ibm.com/ news/pl/2010/06/16 (czerwiec 2013).
 6. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
 7. Foster R., Kaplan S., Twórcza destrukcja, Galaktyka, Łódź 2003.
 8. Głuszkowski B., Architektura korporacyjna - Złożoność EA(3), Złożoność EA(5), www.bogdangluszkowski. blogspot.com (czerwiec 2013).
 9. Gottfredson M., Aspinall K., Innowacje a złożoność operacyjna, czyli co za dużo to nie zdrowo, "Harvard Business Review Polska" 2006, nr II.
 10. Lumpkin G.T., Dess G.G., The Effect of Simplicity on the Strategy-Performance Relationship, "Journal of Management Studies" 2006, vol. 43, no. 7.
 11. Łokaj A., Kiedy mniej produktów oznacza zwiększenie zysków, "Harvard Business Review Polska" 2010, nr VI.
 12. Maeda J., Simplicity, "BT Technology Journal" 2004, vol. 22, no. 4.
 13. Manboussim M.J., Urok złożoności, "Harvard Business Review Polska" 2012, nr VII-VIII.
 14. Marczyk J., Czarnota J., Gliński J., Wzrost złożoności jako sygnał ostrzegawczy, "Harvard Business Review Polska" 2010, nr XI.
 15. Mistewicz E., Pochwała prostoty, "Uważam Rze" 2011, nr 43.
 16. Mitchell A., The power of simplicity, "ECR Journal" 2009, vol. 8, no. 2-4.
 17. Mocker M., Ross J.W., Rethinking Business Complexity, MIT Solan Management, "CISR Research Briefing" 2013, vol. XIII, no. 2.
 18. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 19. Obłój K., Strategie sukcesu: jak proste reguły pozwalają wygrywać, "Harvard Business Review Polska" 2003, nr III.
 20. Osbert-Pociecha G., Twórcza destrukcja jako uwarunkowanie innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu nr 1060, Wrocław 2005.
 21. Pietrasik C., Jak mniej dało więcej, "Harvard Business Review Polska" 2010, nr VI.
 22. Sargut G., Mc Grath R.G., Jak żyć ze złożonością? "Harvard Business Review Polska" 2012, nr VII- -VIII.
 23. Sobieraj W., Więcej za mniej. Strategia wejścia na rynek Alior Banku, "Harvard Business Review Polska" 2012, nr III.
 24. Taleb N., Ślepy traf. Rola przypadku w sukcesie finansowym, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 25. T-mobile stawia na prostotę oferty, "eDziennik. Gazeta Prawna" 2011 (z 8 czerwca) nr 110.
 26. Witczak H., Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 27. Zook Ch., Powtarzalny model wzrostu - jak budować trwały biznes w czasie ciągłych zmian, Wydawnictwo ICAN Institute, "Harvard Business Review Polska" 2013 (audiobook).
 28. Zook Ch., Prokurat S., Cudowna siła prostoty, "Harvard Business Review Polska", 2013, nr II.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.340.47
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu