BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lankosz Kazimierz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Funkcje międzynarodowych organizacji gospodarczych a integracja gospodarcza krajów RWPG
Functions of International Economic Organizations Vs Economic Integration of C.M.E.A. Countries
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, nr 202, s. 115-127
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych
Słowa kluczowe
Międzynarodowe organizacje gospodarcze, Integracja gospodarcza, Współpraca gospodarcza, Działalność gospodarcza
International economic organizations, Economic integration, Economic cooperation, Business activity
Uwagi
rez., summ.
Kraj/Region
Kraje RWPG
GCC countries
Abstrakt
Przedstawiono międzynarodowe organizacje gospodarcze w krajach RWPG oraz funkcje koordynacji działań uczestników organizacji w zakresie współpracy i kooperacji. Omówiono funkcje prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Na koniec przedstawiono formy instytucjonalne i funkcje międzynarodowych organizacji gospodarczych i realizację integracji przemysłowej krajów RWPG.

The considerations deal with international organizations of legal persons from the socialist countries. In accordance with the terminology adopted in the C.M.E.A. documents they are defined as international economic organizations (J.E.O.) and in contrast to interstate economic organizations. The author acquaints the reader with the problem, explains some basic notions and presents J.E.O. against the historical background. Next, the author classifies the functions performed by there organizations. The author discusses separately the co-ordinating functions and distinguishes them from the "function of conducting one's own economic activity. Further on, the author analyzes the fulfilment of these functions by various bodies of J.E.O. i.e. international business associations common enterprises and international united industries. The author discusses a number of legal issues concerning the structure and activity of there organizations. The author concludes that J.E.O. are still undergoing the process of working out proper structures and forms of their activity. From the point of view of integrational assumptions of C.M.E.A, member countries there organizations should evolve in the direction of a better fulfilment of the functions for whose performance they have been established. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Sorokin G. M., Ałampiew P. M. red., Probliemy ekonomiczeskoj intiegracji stran-czlenow SEW, Moskwa 1970, s. 219.
 2. Jakubowski J., Międzynarodowe zjednoczenia i przedsiębiorstwa krajów RWPG. Aspekty prawne, w: Klepacki Z. M. red. Socjalistyczna integracja gospodarcza. Zasady, formy, przejawy, Warszawa 1974, s. 147.
 3. Reutt B. W., Podstawowe dokumenty RWPG i organizacji wyspecjalizowanych, Warszawa 1972, s. 15-19.
 4. Jakubowski J., Międzynarodowe organizacje gospodarcze krajów RWPG. Zagadnienia prawne, Warszawa 1980, s. 10-11.
 5. Klepacki Z. M., Organizacje międzynarodowe państw socjalistycznych, Warszawa 1981, s. 250-263.
 6. Bogomołow O. T., Teoria i metodologia międzynarodowego socjalistycznego podziału pracy ( przekład z j. rosyjskiego), Warszawa 1972, s. 152.
 7. Bałczewska., Integracyjne funkcje międzynarodowych organizacji produkcyjnych RWPG, referat na sympozjum "Przedsiębiorstwo wielonarodowe - jego funkcja w gospodarce socjalistycznej" (Kraków 28-29 V 1976), maszynopis powielony, s.12
 8. Reutt B.W., Międzynarodowe formy specjalizacji produkcji krajów RWPG, w: Bożyk P. red., Integracja ekonomiczna krajów socjalistycznych, Warszawa 1970, s.174.
 9. Morawiecki W., Funkcje organizacji międzynarodowej, Warszawa 1971, s. 91 i 96.
 10. Wasilkowski A., Międzynarodowa współpraca gospodarcza a stosunki własności, "Państwo i Prawo" 1969, nr 2, s. 274.
 11. Wasilkowski A., Problemy internacjonalizacji własności w obrębie RWPG, "Państwo i Prawo" 1969, nr 12, s. 971.
 12. Wasilkowski A., Socjalistyczna integracja gospodarcza, Warszawa 1974, s. 271-306.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu