BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulborska-Łukaszewicz Joanna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Realizacja i skutki programu pilotażowego w Krakowie
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2006, t. 7, s. 39-53
Culture Management
Słowa kluczowe
Reforma administracji publicznej, Administracja publiczna, Kompetencje
Civil service reform, Public administration, Competences
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Reforma pilotażowa miała polegać na przekazaniu w zarząd niższym szczeblom administracji kompetencji administracji rządowej wraz ze środkami finansowymi. W artykule omówiono wprowadzanie tej reformy w Krakowie, który zdecydował się na to mimo zmiany rządu na mocy uchwały podjętej w 1993 roku.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. M. Doering, Burzliwy Kongres Samorządu Terytorialnego. Michał Kulesza: to wszystko kiśnie. Pawlak liczy na zwycięstwo, rozmowa z Michałem Kuleszą, "Dziennik Polski", 16 maja 1994 r., s. 2.
 2. J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej, Warszawa 2000, s. 131.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 r. w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane niektórym gminom o statusie miasta, wraz z mieniem służącym do ich wykonywania, a także zasad i trybu przekazywania (Dz.U. z 1993 r., Nr 65, poz. 309)
 4. J. Regulski, Reforma samorządowa, Warszawa 2000.
 5. Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. z 1990 r., Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)
 6. Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
 7. Pilotaż dla zaawansowanych, "Czas Krakowski" nr 297, 22 grudnia 1993, s. 11.
 8. Barański M., Program pilotażowy w opiniach środowiska samorządowego i pracowników administracji rządowej, Katowice 1995, s. 9.
 9. Porozumienie pomiędzy Wojewodą Krakowskim Tadeuszem Piekarzem a Prezydentem Miasta Krakowa Józefem Lassotą w sprawie przekazania niektórych zadań i kompetencji z zakresu administracji rządowej do wykonywania organom Gminy Kraków z 20 XII 1993 r. Materiał archiwalny w Archiwum UMK. Dziennik Urzędowy Województwa Krakowskiego.
 10. Budżet Miasta Krakowa na rok 1995 w układzie zadaniowym, projekt Zarządu Miasta Krakowa, druk nr 94, s. 81.
 11. J. Święs, Telefoniczny pilotaż, "Dziennik Polski", nr 86, 14 kwietnia 1994, s. 6.
 12. B. Matoga, Sztandary i tabory, "Dziennik Polski", nr 99, 29 kwietnia 1994 r., s. 13.
 13. Rocznik Zarządu Miasta Krakowa, 1993.
 14. A. Lewandowski, Niepokój samorządów. Rozmowa z prezydentem Krakowa Józefem Lassotą, "Dziennik Polski", nr 60, 12 i 13 marca 1994, s. 5.
 15. Wyliczenia i oczekiwania, "Dziennik Polski", 30 sierpnia 1994. Pilotaż, pilotaż i ... po pilotażu. Mała rewolucja kompetencyjna, "Echo Krakowa", nr 251, 28 grudnia 1994, s. 3.
 16. E. Cegła, Niepotrzebne zamieszanie, "Gazeta Krakowska", nr 9, 11 stycznia 1995, s. 3.
 17. Rząd zmarnował..., "Gazeta Krakowska", nr 9, 11 stycznia 1995, s. 3.
 18. K. Kieta, "Pilotowana" kultura odzyskiwała tożsamość, wywiad z Jerzym Fedorowiczem, dyrektorem Teatru Ludowego, "Gazeta Krakowska", nr 3, 4 stycznia 1995, s. 3.
 19. Gmina nie zapłaci rządowych rachunków, "Czas Krakowski", nr 3, 4 stycznia 1995, s. 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu