BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutka Ryszard (Uniwersytet Gdański), Czerska Małgorzata (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Czynniki wpływające na poziom i strukturę kosztów zmian w organizacji
Factors Determining the Level and Structure of Costs of Changes in an Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 340, s. 546-556, rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje
Słowa kluczowe
Zmiany organizacyjne, Koszty, Elastyczność organizacji
Organisational change, Costs, Organisational flexibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Pod koniec XX w. elastyczność zaczęto traktować jako imperatyw współczesnej organizacji. Zmianę tę postrzegano nie jako warunek konieczny sukcesu organizacji, lecz jako warunek wystarczający. Kosztom procesu zmian poświęcano więc znacznie mniej uwagi niż perspektywie osiągnięcia dzięki zmianie większych obrotów, udziałów w rynku itp. Artykuł jest próbą dokonania bilansu korzyści i kosztów towarzyszących procesowi zmian. Bilans ten uwzględnia zarówno antycypowane skutki przeprowadzenia zmiany, jak i skutki jej zaniechania. "Widmo kosztów zmiany" eksponowane przez jej przeciwników zostało skonfrontowane z perspektywą utraty początkowych korzyści działania "po staremu".(abstrakt oryginalny)

At the end of the XXth century the elasticity became the main imperative of a contemporary organization. Previously the change was treated as the necessary but not sufficient condition of organization's success. Therefore much less attention was paid to the costs of change process than to the perspective to reach owing to the change higher turnovers, market share, etc. The paper tries to consider both benefits and costs of changes. We try to estimate the costs of carrying out the changes and costs of abandoning them. The paper discusses the most frequent points of view and shows the losses of profits because of functioning in "an old way".(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Clarke L., Zarządzanie zmianą, Wyd. Geberthner & Ska, Warszawa 1997.
 2. Crozier M., Friedberg E., Człowiek i system, ograniczenia działania zespołowego, PWE, Warszawa 1982.
 3. Czerska M., Kierowanie zmianą w organizacji, [w:] A. Czermiński, M. Czerska, B. Nogalski, R. Rutka, J. Apanowicz, Zarządzanie organizacjami, TNOiK, Toruń 2002.
 4. Kamiński Z., Typy struktur biurokratycznych a racjonalność organizacyjna, [w:] Organizacje. Socjologia struktur, procesów i ról, PWE, Warszawa 1976.
 5. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, PWN, Warszawa 1973.
 6. Kowalewski S., Przełożony podwładny, PWE, Warszawa 1984.
 7. Likert R., Likert J.G., New Way of Managing Conflict, New York 1976.
 8. Osbert-Pociecha G., Ewolucja paradygmatów zarządzania a zarządzanie zmianami, [w:] Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, red. Z. Dworeczki, B. Nogalski, TNOiK, Toruń 2011a.
 9. Osbert-Pociecha G., Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011b.
 10. Rummler G.A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000.
 11. Rutka R., Wpływanie na zachowania przez formalizację, [w:] Organizacja zachowań zespołowych, red. R. Rutka, P. Wróbel, PWE, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2014.340.49
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu