BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mirski Andrzej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Twórczość jako wyzwanie i szansa dla współczesnego zarządzania
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2006, t. 7, s. 71-93
Culture Management
Słowa kluczowe
Myślenie twórcze, Postawa twórcza, Twórcze rozwiązywanie problemów, Zarządzanie, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie kulturą
Creative thinking, Creative attitude, Creative solving problems, Management, Knowledge management, Cultural management
Abstrakt
Na początku artykułu przedstawiono twórcze zarządzanie jako nową dziedzinę w dziale nauk o zarządzaniu. Następnie omówiono istotę zarządzania wiedzą oraz związek między zarządzaniem wiedzą a zarządzaniem twórczym. Opisano kryteria twórczości, rodzaje twórczości, systemowe rozumienie twórczości, funkcjonalne i społeczne zasoby twórcze. Uwagę poświęcono również kapitałowi twórczemu organizacji, zarządzaniu twórczemu oraz twórczością i atmosferze twórczej. Na koniec zaprezentowano twórczość w kulturze, tendencje rozwojowe kultury i zarządzanie kulturą.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Proctor, Zarządzanie twórcze, Warszawa 1998.
 2. P. Drucker, Społeczeństwo postkapitalistyczne, Warszawa 1990.
 3. J.J. Brdulak, Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, Warszawa 2005.
 4. K. Wiig, Knowledge management: and introduction and perspective, "The Journal of Knowledge Management", No 1, September 1997.
 5. I. Nonaka, H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji, Warszawa 2000.
 6. W.M. Grudzewski, I. Hejduk, Przemiany w technice i technologii XX wieku, (w:) M. Haffer (red.), przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości, Materiały Szkoły Letniej Organizacji i Zarządzania UMK w Toruniu, tom B, Toruń 1998.
 7. T.A. Steward, Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, London 1997.
 8. Bennis, Nanus, Leaders: The strategies for taking charge, New York 1985.
 9. G. Ekvall, S. Parnes, Creative problem solving methods in product development, Creativity and Innovation Yearbook, Manchester Business Scholl, Manchester 1988.
 10. E. Raudsepp, Establishing a creative climate, "Training and Development Journal" 1987, nr 4, s. 50-53.
 11. S. Popek, Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin 2001.
 12. E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańsk 2001.
 13. J. Kozielecki, Transgresja i kultura, Warszawa 1997.
 14. A. Sokołowska, Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, (w:) K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa 2005.
 15. A.B. Van Gundy, Techniques of Structural Problem Solving, New York 1988.
 16. G.I. Urban, LR. Hausner, Design and Marketing of New Products, Englewood Clifs 1993.
 17. S.R. Rosenthal, Effective product design and development - How to Cut Lead Time and Increase Consumer Satisfaction, Chicago-London-Singapore 1992.
 18. J.D. Bransford, B.S. Stein, The Ideal Problem Solving, New York 1993.
 19. A. Osborne, Applies Imagination, New York 1957.
 20. G.A. Cole, Organizational Behaviour, London 1995, s. 176.
 21. A.L. Kroeber, C. Kluckhohn, Culture. A critical review of concept and definitions, New York 1963.
 22. A. Holtz, Das Werk von Arno Holtz, Berlin 1925.
 23. W.H. Goodenough, Culture, language and society. Menlo Parc - Cummings Publishing Company, 1981.
 24. J. Kozielecki, Psychotransgrecjonizm, Warszawa 2001.
 25. B. Baran, Postmodernizm, Kraków 1991.
 26. D.T. Campbell, Blind variation and selective relations in creative thought as in other knowledge processes, "Psychological Review" 1960, nr 67, s. 380-400.
 27. P. Woodford, Mozart, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu