BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jedlewska Barbara (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Marketing w działalności podmiotów kultury - aktualne wyzwania, problemy i doświadczenia
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2006, t. 7, s. 95-105
Culture Management
Słowa kluczowe
Kultura, Marketing, Instytucje kultury
Culture, Marketing, Cultural institutions
Abstrakt
Nie wchodząc tutaj w szczegółowe rozważania terminologiczne, chcemy jedynie zwrócić uwagę na nowe orientacje, pilną potrzebę ich poznawania i konieczność "pożegnania się" z wizją marketingu w tradycyjnym rozumieniu. Dla celów tego opracowania wybraliśmy niektóre koncepcje teoretyczne, ukazujące najnowsze trendy w dziedzinie marketingu, by wskazać kierunki myślenia i działania istotne dla analizowanej tu sfery działalności kulturalnej. Przedstawiamy też krótką charakterystykę adresata przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty kultury nowy typ uczestnika-konsumenta. Prezentujemy również fragmenty ustaleń sformułowanych na podstawie własnych badań empirycznych, które dotyczyły działalności marketingowej realizowanej przez ponad sto podmiotów kultury w naszym kraju. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Šmid, Marketing pod presją globalizacji, Warszawa 2002, s. 7.
 2. A. Sargeant, Marketing w organizacjach non profit, Kraków 2004, s. 8.
 3. P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, Warszawa 2001, s. 283.
 4. T. Kramer, Podstawy marketingu, Warszawa 1998, s. 210.
 5. P. Kotler odpowiada na pytania na temat marketingu, Poznań 2004, s. 34-35.
 6. B. Jedlewska, Sukces rynkowy w działalności kulturalnej, (w:) J. Gajda, J. Izdebska (red.), Kultura-wartości-kształcenie wobec wyzwań i zagrożeń Xxi wieku, Suwałki 2004, s. 144-147.
 7. A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Warszawa 2001, s. 10, 17.
 8. B. Jedlewska, Kultura sukcesu, (w:) D. Kubinowski (red.), Kultura, wartości, kształcenie, Toruń 2003, s. 118.
 9. G. Mathews, Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, Warszawa 2005, s. 40-42.
 10. M. Bobmol, A. Dąbrowska, Czas wolny. Konsument-rynek-marketing, Warszawa 2003, s. 156.
 11. J. Altkorn, Marketing a etyka, "Handel Wewnętrzny" 1993, nr 3, s. 5.
 12. B. Jedlewska, Marketing w oświacie - teoria a praktyka, problemy etyczne, "Prace Edukacyjne". Zeszyty Krajowej Izby Edukacji, 2000, nr 1, s. 82.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu