BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowski Mateusz
Tytuł
Zmiany w sposobach zarządzania a pomiar efektywności zarządzania w instytucjach kultury
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2006, t. 7, s. 107-112
Culture Management
Słowa kluczowe
Instytucje kultury, Zarządzanie kulturą, Efektywność zarządzania, Pomiar efektywności
Cultural institutions, Cultural management, Management effectiveness, Efficiency measurement
Abstrakt
Zmiany zachodzące w zarządzaniu gospodarką nie ominęły także publicznego sektora kultury. Towarzyszy im poszukiwanie rozwiązań menedżerskich specyficznych dla poszczególnych sfer sektora publicznego. Zarządzanie w sektorze publicznym, w tym także zarządzanie instytucjami kultury, niesie wiele dylematów, często nieobecnych w sektorze prywatnym. W konsekwencji zapomina się o potrzebie mierzenia efektywności zarządzania w tych placówkach albo też w ogóle nie dostrzega się takiej potrzeby. Celem tego artykułu jest zwrócenie uwagi na konieczność uwzględniania efektywności w zarządzaniu instytucjami kultury, a także zaproponowanie takich wskaźników jej pomiaru, które pomogą lepiej opisać efektywność zarządzania publicznymi jednostkami kultury i wykorzystania środków publicznych na rozwój kultury. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Ilczuk, Zmiany w organizacji i finansowaniu narodowych instytucji kultury w Europie. Prywatyzacja i deetatyzacja, "Zarządzanie w kulturze", tom 4, s. 15.
 2. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, z dnia 25 października 1991 r., Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 (z późn. zm.).
 3. M. Sternal, Sektor prywatny - sektor publiczny, kilka uwag o zarządzaniu instytucją kultury, "Zarządzanie w kulturze", tom 5, s. 59.
 4. P. Gillert, Żeby czymś zarządzać, trzeba to mierzyć, rozmowa z prof. Robertem S. Kaplanem, "Rzeczpospolita", 18.01.2006. 6 M. Sternal, dz. cyt., s.58.
 5. S. Jadczak, TJ. Handzlik, Bariera prowincjonalności, rozmowa z marszałkiem województwa małopolskiego Januszem Sepiołem, "Gazeta Wyborcza", dodatek krakowski, 20.01.2006, s. 9.
 6. A. Broda, Zabytki do remontu, "Rzeczpospolita", 27.02.2006, s. 9.
 7. J. Szulborska-Łukaszewicz, Polityka kulturalna miasta Krakowa - przemyślana strategia czy przypadek? Obszary i pogranicza kultury, "Zarządzanie w kulturze", tom 4, s. 75.
 8. E. Skrzypek, Jakość i efektywność, Lublin 2000, s. 193-194.
 9. R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1998, s. 38.
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. z 1997 r., Nr 18 poz. 483.
 11. M. Lewandowski, Metody mierzenia efektywności zarządzania w jednostkach sektora publicznego na przykładzie instytucji kultury, niepublikowana praca magisterska, ISP UJ, Kraków 2006.
 12. P.F. Drucker, Menedżer skuteczny, MT Biznes 2005, s. 15-45.
 13. J.A.F. Stoner, C. Wankel, Kierowanie, Warszawa 1992, s. 29.
 14. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r., Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 (z późn. zm.).
 15. A. Rozhin (red.), Raport o stanie polskiego teatru, Warszawa 2003.
 16. G. Prawelska-Skrzypek, Polityka kulturalna polskich samorządów, Kraków 2003, s. 147-174.
 17. E. Głowacka, Wskaźniki efektywności bibliotek według normy ISO 11620, http://ebib.oss.wroc.pl/matkonf/standardy/glowacka.php (odczyt: 25.04.2006).
 18. R.S. Kaplan, Strategiczna Karta Wyników, Warszawa 2001, s. 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu