BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nierenberg Bogusław (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Publiczne przedsiębiorstwo medialne - zarządzanie, systemy, modele
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2006, t. 7, s. 113-122
Culture Management
Słowa kluczowe
Media, Media informacyjne, Zarządzanie publiczne, Modele ekonometryczne
Media, Information media, Public governance, Econometric models
Abstrakt
Na początku artykułu omówiono zagadnienia związane z zarządzaniem publicznym oraz zarządzaniem mediami publicznymi. Następnie przedstawiono media jako dobro lub usługę rynkową oraz system medialny i jego główne determinanty. Na koniec zaprezentowano ekonometryczny model systemu medialnego oraz ekonometryczny model TSM funkcjonowania radia publicznego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. B. Kożuch, Zarządzanie publiczne jako dyscyplina naukowa, "Zarządzanie Publiczne" 2005 nr 1, s. 16-17.
 2. S. Jędrzejewski, Radio w komunikacji społecznej, Warszawa 2003, s. 39.
 3. Ustawa z 29 XII 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz.U. 1993, Nr 7, poz. 34 z późn. zm.).
 4. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2004, s. 634.
 5. J. Kowalczyk, Szef firmy w systemie zarządzania przez jakość, Warszawa 2005, s. 53.
 6. K. Lisiecka (red.), Menedżer jakości, Katowice 1999, s. 4.
 7. Ch. Handy, Wiek paradoksów, Warszawa 1996, s. 126. 9 Tamże, s. 138-141.
 8. J. Habermas, Pojęcie działania komunikacyjnego, "Kultura i Społeczeństwo", nr 3/1986, s. 21.
 9. B. Nierenberg, Media publiczne - państwo, społeczeństwo, rynek (próba ujęcia teoretycznego), (w:) M. Duczmal, B. Nierenberg, Media elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej, Opole 2005.
 10. W. Piotrowski, Organizacje i zarządzanie kierunki, koncepcje, punkty widzenia, (w:) A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2004, s. 693.
 11. R. Picard, Media economics. Concepts and Issues, London 1989, s. 17.
 12. T. Kowalski, Media i pieniądze. Ekonomiczne aspekty działalności środków komunikowania masowego, Warszawa 1998, s. 28.
 13. N. Graham, R. Collins, G. Locksley, J. Davis, P. Hayward, D. Reem, The Economics of UK Television, London 1986, s. 10-11.
 14. A. Styś, S. Styś, Współczesne koncepcje zarządzania marketingowego w sferze usług, A. Styś (red.), Marketing usług, Wrocław 2003, s. 16.
 15. H.M. Kepplinger, Ereignismanagement. Wirkilichkeit und Massenmedien, 1992, s. 7.
 16. T. Goban-Klas, Cywilizacja medialna, Warszawa 2005, s. 42-43.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu