BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubecka Anna (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
"Tożsamość na sprzedaż" - czyli kilka uwag o marketingu tożsamości etnicznych
Źródło
Zarządzanie w Kulturze, 2006, t. 7, s. 195-206
Culture Management
Słowa kluczowe
Grupy etniczne, Mniejszości narodowe, Marketing, Tożsamość, Tożsamość lokalna
Ethnics group, Ethnic minority, Marketing, Identity, Local identity
Abstrakt
Celem tego krótkiego artykułu jest pokazanie, jak modelowana jest tożsamość etniczna w mediach masowych, w spotach reklamowych, które traktują tożsamość wybranych grup etnicznych w kategoriach czysto instrumentalnych i komercyjnych. Oglądalność reklam jest wysoka, nadawane są one w prime time'ie, a tym samym ich wpływ na tworzenie pewnych wyobrażeń społecznych i sądów jest duży. Ciekawym przykładem popularyzowania tożsamości etnicznej, ale również w kategoriach rynkowych, są festiwale, na przykład Festiwal Kultury Romskiej w Ciechocinku. I wreszcie pozostaje otwarta kwestia mniejszości tak małych, że właściwie niezauważalnych w przestrzeni publicznej, jak chociażby Karaimowie. Czy w ogóle istnieje marketing ich tożsamości, a jeżeli tak, to czemu ma służyć? Czy dotrze i w jakiej formie do przeciętnego widza, który nie jest w jakiś szczególny sposób zainteresowany tym skądinąd ważnym zagadnieniem. Znaczenie wszystkich tych działań jest bardzo istotne w wymiarze społecznym, znacznie ważniejsze niż wymiar czysto ekonomiczny, i stąd próba zasygnalizowania problemu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Smith, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa, Warszawa 1954.
 2. P. Rietberger, Dzieje kultury, Warszawa 2001, s. 434.
 3. M.D. Shank, L. Langmeyer, Does personality influence brand image?, "Journal of Psychology" 1994, vol. 128, nr 2, s. 157-164.
 4. G.R. Foxal, R.E. Goldsmith, Personality and consumer research: another look Special issue. Development in consumer research, "Journal of Market Research Society" 1988, vol. 30, nr 2, s. 111-125.
 5. Z. Zemler, Public Relations - kierowanie reputacją firmy, Warszawa 1992.
 6. J. Flipek (red.), Finny zorientowane na markę, "Marketing i Rynek" 1996, nr 11.
 7. Goban-Klas, PR, czyli promocja reputacji, Warszawa 1997.
 8. D. Patejko w: Definicje Public Relations gości PRoto, http://www.proto.pl (odczyt 29.05.2006).
 9. L.E. Harrison, SP. Huntington (red.), Culture matters. How values shape human progress, New York 2000 (polskie wydanie: Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, Poznań 2003).
 10. Z. Bauman, Życie na przemiał, Kraków 2004, s. 13-39.
 11. B. Rozwadowska, PR. Teoria, praktyka, perspektywy, Warszawa 2002, s. 195.
 12. J. Cornelissen, I.P Harris, Corporate identity metaphor: perspectives, problems and prospects, "Journal of Marketing Management" 2001, nr 17, s. 64.
 13. J. Stefanowicz, Bunt mniejszości. Współczesne separatyzmy narodowe, Warszawa 1997, s. 5.
 14. S. Fish, Boutique multiculturalism, (w:) S. Fish, The trouble with the principle, Harward 1999, s. 62.
 15. J. Baudrillard, Precesja symulakrów, (w:) R. Nycz, Postmodernizm. Antologia przekładów, Kraków 1998, s. 176.
 16. E. Hobsbawm, T. Ranger, The invention of tradition, Cambridge 1983.
 17. L. Ficowski, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje, Warszawa 1989.
 18. G. Pełczyński, Karaimi polscy, Poznań 2004, s. 12.
 19. T. Browarek, H. Chałupczak, Mniejszości narodowe w Polsce 1918-1995, Lublin 1998, s. 233.
 20. http://www.stat.gov.pl/danespol-gosp/nsp/ludnosc/tabwynik.xls. (odczyt 10.10.2005).
 21. http:www.mk.gov.pl (odczyt 21.10.2005)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8201
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu